Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Milena Jesenská


Milena Jesenská

10. 8. 1896, Praha
17. 5. 1944, Ravensbrück

Narodila se ve staré pražské patricijské rodině, její otec byl zubním chirurgem a profesorem na pražské univerzitě.
Když bylo Mileně 16 let, zemřela jí matka a její vztah s otcem byl velmi napjatý.
Studovala na dívčím humanistickém gymnáziu Minerva, kde i v roce 1915 úspěšně složila maturitní zkoušku. V této době byl ?módou? feminismus, a tak se šuškalo o jejím až nadmíru intimním vztahu k její přítelkyni.
Milena byla povahově přepjatá, vzpurná, rozhazovačná, chorobně temperamentní až hysterická. Navíc měla sklony ke kleptomanii a brala kokain (jejímu otci se ztrácely jak peníze, tak léky). V 19 letech ji nechal otec na 9 měsíců internovat v psychiatrické léčebně s diagnózou chorobný nedostatek morálních hodnot.
V roce 1918 se provdala za bankovního úředníka a židovského spisovatele Ernesta Pollaka (ten byl o 10 let starší). Tuto svatbu brala jako gesto odporu vůči despoticky jednajícímu otci. Aby toto ještě prohloubila, odstěhovala se do Vídně. Zde zapadla do tamní neuspořádané intelektuální společnosti. Byla více bohémka než hospodyňka, neuměla pořádně německy a nebyla tudíž šťastná. Protloukala se všelijak ? od vychovatelky po vrátnou na nádraží.
V dubnu 1920 si začala dopisovat s Franzem Kafkou, kterého oslovovala Frank. Psali si spolu až do roku 1922 a soubor jejich korespondence byl vydán pod názvem Dopisy Mileně. V dopisem je vidět kontrast mezi živočišnou Milenou a přecitlivělým, jemně strukturovaným Franzem.
Na začátku 20. let začala publikovat v pražském tisku, hlavně v módních rubrikách. S ní je spojován i přední arbitr elegantního střihu. V polovině 20. let se rozvedla a vrátila se do Prahy. Zde se sblížila s komunistickým hnutím.
Jejím druhým manželem se stal avantgardní architekt Jaromír Krejcar. Ten ji seznámil s okruhem lidí kolem časopisu Tvorba. Později se stala spolupracovnicí Julia Fučíka. Postupně se z ní stávala politická publicistka a bylo jí nabídnuto místo v Přítomnosti.
Roku 1940 byla zatčena gestapem a odsunuta do koncentračního tábora Ranvesbrück. Zde potkala Margaret Buber-Neumannovou (žena významného německého funkcionáře Heinze Neumanna).
Roku 1963 vydává Buber-Neumannová vzpomínkovou knihu Kafkova přítelkyně Milena.
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.