Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů
Autor(asi): Hlava    |    Zobrazit obrázky k referátu    Tisk Vytisknout referát

Filozofie


? V životě téměř bez ustání klademe různé otázky a snažíme se na ně odpovědět. Některé jsou zcela konkrétní a mají praktický dopad, jiné jsou abstraktnější a zabývají se věcmi, které se přímo netýkají našeho praktického životního shonu.

? Základními obecnými otázkami světa, člověka i společnosti se zabývá filozofie. Jsou to otázky, které nás často napadají ve výjimečných situacích, kdy jsme nějakou událostí vytrženi z našeho běžného života. Ptáme se, zda existuje spravedlnost, Bůh, proč je na světě bolest, zda má život smysl a podobně.

? Takové otázky, ač nejsou pro člověka bezprostředně praktické, jsou velmi důležité. Člověk si totiž na rozdíl od ostatních živočichů uvědomuje čas, který je jeho životu vymezen, a touží pochopit smysl své existence. Při ztrátě smyslu bývá člověk obvykle nešťastný a trpí.

? Základním předpokladem živého filozofování je snaha kriticky si vše prověřovat, nesetrvávat na předsudcích. Filozofie usiluje o bezpředsudkovost, i když se jí to nikdy nemůže zcela podařit. Snaží se kriticky proniknout za jevový svět zdání a odhalit omyly našich smyslů i myšlenkové předsudky.

Filozofie je soustava uvažování, hledající odpovědi na nejzákladnější otázky týkající se problémů světa, poznání, člověka a společnosti.
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.