Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů
Autor(asi): Rebelka    |    Zobrazit obrázky k referátu    Tisk Vytisknout referát

Karel Hynek Mácha


Karel Hynek Mácha
16.11.1810?6.11­.1836

Karel Hynek Mácha Významný představitel českého romantického básnictví a jeden z největších českých básníků, právem je pokládán za zakladatele moderní české poezie. Narodil se roku 1810 v Praze na Újezdě. Otec byl mlynářský pomocník, matka pocházela z muzikantské rodiny a syn po ní zdědil hudební vnímavost.

Studoval na gymnáziu, později filozofii a práva. Zajímal se o divadlo, ochotnicky hrál v Kajetánském divadle. Krom divadla se zajímal i o historii a politické dění. Roku 1832 ukončil Mácha filosofii a pod vlivem Jungmannových přednášek začal psát české verše uveřejňované většinou v časopisech. Studium práv dokončil roku 1936. Poté nastoupil na místo advokátního praktikanta v Litoměřicích. 1.10.1836 se Máchovi narodil syn, ale Mácha již o pouhý měsíc později zemřel na infekci. Smrt ho potkala těsně před svatbou s Lori Šomkovou a nedlouho poté, co se v tisku objevily první kritiky Máje.

Ve svých dílech se nechal Mácha inspirovat především Shakespearem William Shakespeare [23.4.1564?23­.4.1616] ? , Goethem Johann Wolfgang von Goethe [28.8.1749?22­.3.1832] ? , Byronem, Hájkem a Herderem. Svým dílům dával rozličnou podobu, mnohá z nich však zůstala nedokončena. Vznikla řada náčrtů historických povídek, z nichž pouze jedna (Křivoklad) byla dokončena a za autorova života vydána (r. 1834). Původně byla zamýšlena jako součást většího povídkového cyklu (tetralogie) ? Kat ? z doby Václava IV. Karel Hynek Mácha zamýšlel napsat celý cyklus Obrazů ze života mého z nichž dokončil a vydal pouze dva. Je též autorem povídky Márinka (1834) a Cikáni (knižně až v 50.letech).

Nejznámější a literárně nejcennější je Máchova lyricko-epická báseň o čtyřech zpěvech a dvou intermezz Máj (1836). Její kompozice rozčleňuje smysl příběhu vloženého do májové přírody. Uprostřed krásné májové přírody, manifestující lásku, se uskutečňuje postupné

Karel Hynek Mácha byl už za svého života v kruhu svých přátel pokládán za výjimečnou básnickou osobnost. Jeho dílo bylo vykládáno rozličnými způsoby a stalo se inspirací mnoha básníkům, kteří přišli po něm.

literatura:
online zdroj

1. The Johanesville time[online][cit­.2007?27?11] dostupný na internetu:http://ld­.johanesville­.net/macha/zi­votopis?…

2. Referáty a čtenařský deník[online][cit. 2007?27?11] dostupný na internetu:http://splh­ej.wz.cz/vyhle­davani/?…>

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.