Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Národní divadlo


Historie
O vystavění kamenného divadla se začalo uvažovat už v roce1844 na poradách vlastenců v Praze a stavba se začala realizovat žádostí o ?privilej na vystavění, zařízení, vydržování a řízení? samostatného českého divadla, kterou stavovskému výboru českého sněmu 29.ledna 1845 předložil František Palacký.
Dne 16.května 1868 se konala veřejná slavnost pokládání základního kamene (spíše kamenů) za veliké účasti lidu ? odhaduje se přítomnost asi 100 až 150 tisíc lidí. Večerní slavnostní premiéry Dalibora se zúčastnili pouze vybraní hosté.
Národní divadlo bylo poprvé otevřeno 11.června 1881 na počest návštěvy korunního prince Rudolfa premiérou Smetanovy Libuše, komponované začátkem sedmdesátých let pro tuto příležitost.
Odehrálo se v něm ještě jejích dalších jedenáct představení, než byla budova uzavřena pro dokončovací práce. Uprostřed nich, 12.srpna 1881 došlo k požáru, který zničil měděnou kupoli, hlediště,oponu od Vojtěcha Hynaise i jeviště divadla.
Obnovené divadlo bylo otevřeno 18.listopadu 1883 opět představením Smetanovy Libuše.

Výzdoba Národního divadla
Nad hledištěm visí 2 tuny těžký lustr, který má 260 lampiček. Opravuje se v půdním prostoru, kam se dle potřeby vysune. Mezi jevištěm a hledištěm jsou 3 opony. Železná opona pro případ požáru, druhá opona namalována Vojtěchem Hynaisem oslavuje obětavost českého národa při budování Národního divadla a třetí opona je červená, sametová a roztahuje se ručně. Nad oponami lze spatřit nápis ?Národ sobě?, který vystihuje spolu s Hynaisovou oponou občany, kteří darovali peníze na výstavbu budovy. Nad oponou se také nachází plastická Štyrchova figurální sbírka. V divadle se nachází i varhany. Ve foyeru na prvním balkóně se nacházejí malby Mikoláše Alše a Františka Ženíška. Ve foyeru i v jiných prostorách divadla jsou též bysty osobností, které se mimořádně zasloužily o divadlo. Jsou zde i 3 nástropní malby. Jedna zobrazuje zlatý věk, druhá úpadek a třetí znovuvzkříšení.

Další budovy
K Národnímu divadlu patří ještě další významné budovy, Tylovo divadlo ( bývalé Stavovské, kde měla premiéru Mozartova opera Don Giovani ), po osvobození bylo připojeno Smetanovo divadlo a experimentální scéna Laterny Magiky.

Nová scéna
V 70. letech 20.století se ukázal stav Národního divadla jako velmi špatný, a tak byla podniknuta rozsáhlá rekonstrukce. Byl také zmenšen Voršilský klášter a na zabrané ploše vznikly nové budovy, pojmenované jako Nová scéna ND.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.