Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů
Autor(asi): Kolkinz    |    Zobrazit obrázky k referátu    Tisk Vytisknout referát

Wolker, Jiří


Básník, prozaik a dramatik Datum narození: 29.03.1900 Datum úmrtí: 03.01.1924

Životopis:

Jiří Wolker byl český básník, člen Literární skupiny a Devětsilu. Narodil se v Prostějově, kde vystudoval gymnázium, poté studoval na přání svého otce práva v Praze, přičemž zároveň navštěvoval literární přednášky. Byl politicky činný v KSČ.

Wolker trpěl plicní chorobu, která se u něj projevovala již v dětství častými záněty mandlí a katary průdušek, léčil ji u moře i ve Vysokých Tatrách (přímo v Tatranské Poljance) , nakonec jí podlehl.

Dílo Jiřího Wolkera

Jeho dílo lze zařadit do tzv. proletářské poezie, jejímž byl nejvýznačnějším představitelem. Jeho tvorbu nejvíce ovlivnili Zdeněk Nejedlý a František Xaver Šalda.

Host do domu ? tato sbírka vznikla z jeho gymnasijních prací. Objevuje se zde pokorný pohled na svět, soucit (křesťanský) s chudými a trpícími, lyrizace všedních věcí a všedního dne. K věcem kolem sebe přistupuje jako k živým bytostem a rozmlouvá s nimi, snaží se je polidštit (např. báseň Poštovní schránka, Věci,?). V díle prezentuje názor, že rozpory se mají řešit láskou. V poslední básni (Svatý kopeček), objevuje bídu, která ovlivnila jeho další tvorbu. Báseň je ovlivněna Apollinairovým pásmem. Wolker chce udělat svět spravedlivějším a lepším.

Těžká hodina ? je jeho nejvýznamnější sbírka, obsahuje nejtypičtější básně proletářské poezie. Wolker zde rozvinul sociální baladu, ta má již úplně jinou podobu než v 19. stol. (Karel Jaromír Erben). U Erbena je člověk drcen silou osudu a nemohl se bránit, naproti tomu u Wolkera je člověk drcen sociálními problémy, ale může se bránit. Celá sbírka je velmi silně levicově laděna, je pesimistická ? zabývá se sociálními problémy. Wolker se v této sbírce se ztotožňuje s programem proletářského kolektivismu. Balady se odehrávají v městském prostředí, líčí zde špatné sociální poměry.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.