Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Ján Kollár


Ján Kollár se narodil 29. 7. 1793 v Mošovicích jižně od Martina na středním Slovensku. Vystudoval s obtížemi gymnázium, protože pro odpor otce se musel sám na studiích živit. Na vyšší filozofickou školu odešel stejně jako Šafařík do německé Jeny (město v Sasku). Jako evangelický kněz působil později v Pešti a ke konci života se stal univerzitním profesorem ve Vídni, kde také r. 1852 zemřel
Již za studií se Kollár zajímal o slovanské jazyky a literaturu. Zájem o slovanské národy byl tehdy na Slovensku živý a u Kollára byl probuzen již příhodou z dětství, kdy viděl příchod Suvorovy ruské armády (Alexandr Vasiljevič Suvorov - 1730 až 1800 - ruský vojevůdce, který bojoval proti Napoleonovi) a na vlastní oči spatřil kozáky
DÍLO:
básnická sbírka "Slávy dcera"
rozprava "O literarnéj vzájemnosti mezi kmeny slávskými"
sbírky dobových písní "Národnie spievanky, Písně světské lidu slovenského v Uhřích"
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.