Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

J.A. Komenský


Jan Ámos Komenský
28. 3. 1592 - 15.11.1670

Nebe je ozářeno gigantickými plameny. Polské Lešno hoří! Poslední tři dubnové dny roku 1656 znamenají největší tragédii pro české písemnictví. V Lešně totiž shořely téměř všechny Komenského spisy, především materiály k Pokladu jazyka českého - ?více nežli čtyřicet let noční práce a namáhání?. Základ pro budoucí rozvoj češtiny byl zničen a naši obrozenci počátkem 19. století jen obtížně doháněli tuto bolestnou ztrátu. Třebaže je Komenský všeobecně znám coby ?učitel národů?, málokdo z nás jej vnímá jako spisovatele a filozofa světového významu, jehož životní úděl je symbolem pro počátek evropského novověku.

Bitva na Bílé hoře r. 1620 znamenala pro Komenského katastrofu. V pochmurné době, kdy se skrývá na našem území a kdy během morové epidemie ztratil ženu i dva syny, píše dva nejslavnější spisy starší české literatury - filozofický esej Truchlivý a Labyrint světa a ráj srdce. Labyrint je klíčovým dílem, bez kterého nelze pochopit Komenského osobnost.

Vše, co následuje, s tím přímo či nepřímo souvisí. Roku 1625 píše Centrum securitatis (Hlubina bezpečnosti) a přirovnává svět k bláznivě se točícímu kolu. Když v Lesně r. 1628 vzniklo středisko českých emigrantů, Komenský tam odchází, aniž by tušil, že svou vlast opouští navždy. V Lešně žije s výjimkou delších pobytů v Anglii a ve Švédsku až do katastrofálního požáru, v roce 1656.

Další období jeho života je naplněno horečnou prací především na didaktických a pedagogických spisech. Nejvýznamnější je latinsky psaná Didactica magna (Velká didaktika) a latinsky psaná učebnice Brána jazyků otevřená. Je neuvěřitelné, že Komenský v této obtížné době, kdy zastával řadu funkcí, je schopen zvládnout práci, na které by v pozdější době pracovaly celé týmy odborníků.

Píše Informatorium školy mateřské, Moudrost starých Čechů za zrcadlo vystavená potomkům a Nejnovější metoda jazyků. Ve chvílích největšího smutku, kdy mu zemřela druhá žena na návrat do vlasti nebylo pomyšlení, píše r. 1650 jakousi závěť - Kšaft umírající matky Jednoty bratrské.

Posledních 14 let svého života tráví v Amsterodamu. Tvoří jedinečný Orbis pictus (Svět v obrazech) a významné filozofické spisy - Všeobecná porada o nápravě věcí lidských, či Via lucis (Cesta světla), jejíž originalitu ocenilo teprve 20. století.


Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.