Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Litiny


Výroba litin
Litiny se vyrábějí v kuplovnách nebo elektrických pecích. Účelem je úprava chemického složení, především obsahu C a odstranění škodlivých přísad ze surovin, z kterých se litina vyrábí.
Kuplovna
Kuplovna je válcovitá šachtová pec, v níž se vyrábějí běžné litiny. Podobá se vysoké peci, je však vysoká jen asi 6 m.Do kuplovny se vhání na 200 až 650 0C předehřátý vzduch (horkovětrné kuplovny), k čemuž se využívá odpadní teplo spalných plynů z kuplovny.
Kuplovna se zaváží střídavě palivem, kovovou vsázkou a tavidly.
Palivem je koks, který tvoří 10 až 15 % kovové vsázky
Kovovou vsázku tvoří zhruba z poloviny housky surového železa, z poloviny odpad ze slévárny (zmetky, nálitky, vtoky) a šrot.
Tavidla se používají ke zlepšení tekutosti strusky.
Po určité době, při níž se v nístěji nahromadí litina v dostatečném množství, se provádí odpich. Litina vytéká do pánve nebo do předpecí, kde se shromažďuje a případně přihřívá.
Hlavní výhodou kuploven je jednoduchost a nízké náklady na tavení. Nevýhodou je znečišťování ovzduší.
Elektrické pece
Kuplovny pro kvalitnější litinu s vyššími pevnostními vlastnostmi nejsou nejvhodnějšími 0tavícími agregáty z důvodu nemožnosti většího odsíření a propalu legujících prvků. K těmto účelům se používají elektrické pece, které pracují jako pece indukční nebo obloukové.
V elektrických pecích se litina vyrábí
a) synteticky, kdy vsázku tvoří ocelový odpad a nauhličující přísady (dřevěné uhlí, slévárenský koks, drcené grafitové elektrody)
b) přetavováním surových želez a litinového odpadu, bez nauhličovacího procesu
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.