Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Brom


Za obyčejné teploty je temně červenohnědá kapalina. V přírodě je součástí nerostu bromargyritu (AgBr), v malém množství je též jako bromid v ložiskách draselných solí (Stassfurt) a v mořské vodě. Získává se z matečních louhů po výrobě draselných solí.

Brom je velmi reaktivní, slučuje se přímo s většinou prvků a má vlastnosti oxidační. Silně leptá pokožku a nebezpečně dráždí sliznice. Ve sloučeninách je jednomocný (bromidy a bromnany) a pětimocný (bromičnany). S vodíkem se slučuje na plynný bromovodík, HBr, rozpustný ve vodě na kyselinu bromovodíkovou, její soli jsou bromidy. Patří k nim například bromid draselný, KBr, bezbarvé krystaly rozpustné ve vodě. Ty se v hojném množství používají ve fotochemickém průmyslu a v lékařství, dále bromid radnatý, RaBr2, bezbarvé snadno rozpustné krystaly, používá se ho při dávkování radia (v lékařství) a do svítících barev. Málo rozpustný je bromid stříbrný, AgBr, a olovnatý, PbBr2, Působením bromu na alkalické louhy za chladu vznikají bromnany, soli kyseliny bromné, HBrO, význačné silnými oxidačními účinky. Kyselina bromičná, HBrO3, je silná kyselina oxidačních vlastností, její soli bromičnany vznikají účinkem bromu na alkalické louhy za tepla. Důležitý je bromičnan draselný, KBrO3, jako oxidační látka v průmyslu a v analytické chemii.
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.