Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Hliník


Hliník stojí svým výskytem mezi všemi prvky na třetím místě,mezi kovy na prvním.V přírodě se
vyskytuje pouze vázaný ve sloučeninách,jako jsou hlinitokřemičitany ; živce,slída,kaolinit,další
rudy jsou kryolit,bauxit,korund.Nikdy se nevyskytuje ryzí.
Hliník je stříbrolesklý,poměrně měkký a lehký kov.Je kujný a dobře vede el.proud i teplo.Proto se
v poslední době používá jako náhradní materiál místo mědi.Na vzduchu se pokrývá vrstvou oxidu
hlinitého a tím je odolný proti korozi,je reaktivní.Hliník se používá v aut.průmyslu,v elektrotechnice,
nádrže na konc.kys.dusičnou.Práškový hliník se používá v aluminotermii,při výrobě prskavek a v
zábavné pyrotechnice.
Výroba základní surovinou pro výrobu hliníku je bauxit.
Výroba má tři fáze : a) příprava čistého Al2O3
b) výroba surového hliníku elektrolýzou
c) elektrolytická rafinace hliníku

a) příprava čistého Al2O3 se provádí více metodami,které mají společný základ.Alkalickým tavením
se přemění na hlinitan sodný,který je na rozdíl od nečistot rozpustný ve vodě.Hydrolýzou vzniká Al(OH)3,který se kalcinací přemění na čistý Al2O3.

Al2O3.nH2O + 2 NaOH 2 NaAlO2 + ( n + 1) H2O

NaAlO2 + 2 H2O Al (OH)3 + NaOH

2 Al (OH)3 Al2O3 + 3 H2O

b) základním elektrolytem je tavenina Al2O3 v kryolitu.Přídavek kryolitu snižuje teplotu tání na 950°C.
Katodou je nejdříve grafitové dno,později je jím kapalný hliník.Anodou je grafit.
3+ -
katoda : Al + 3 e Al
3- -
anoda : 2 AlO3 - 6 e Al2O3 + 3/2 O2

Kyslík,který se zde vylučuje,reaguje s uhlíkem z anody.Kapalný hliník se odsává ze dna elektrolyzéru
vakuovou pánví.
c) rafinace základem je anodické rozpouštění Al z jeho slitiny s mědí a vyloučení velmi čistého hliníku na katodě.Principem čištění je,že kovy elektropozitivnější než hliník se z anody nerozpouštějí a prvky,
které jsou elektronegativnější se na katodě nevylučují.Sur. Al se přidává na anodu a z katody se odčerpá-
vá čistý Al (99,998%).
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.