Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Michajlovič, Dostojevskij Fjodor - Bratři Karamazovi


Fedor Pavlovič Karamazov dvakrát ovdověl. Z prvního manželství měl syna Dimitrije, z druhého Ivana a Aljošu. Otec byl prostopášník a zhýralec. Dimitrij byl po něm, ale ještě neztratil zcela pojem mravnosti. Dimitrij byl ve vojsku a na nevázaný život potřeboval mnoho peněz. Přišel domů, aby z otce dostal zase nějaké peníze. Poznává, že se otec zamiloval do svůdce Grušenky, jež z něho mámí peníze. Dimitrij chce tomu učinit konec, jde ke Grušence, aby udělal pořádek, ale zamiluje se do ní sám, zanechá svou nevěstu Ivanovnu a žárlí nyní pro Grušenku na otce. S Grušenkou prohýří i peníze, které mu svěřila jeho nevěsta. Jednou, když je puzen žárlivostí, vnikne do otcova pokoje, domnívaje se, že je Grušenka u něj, a vyhrožuje otci před bratry i před otcovým sluhou Smerďakovem smrtí. Za dva dny poté je starý Karamazov orpavdu zavražděn. Peníze, tři tisíce rublů, které měl připraveny pro Grušenku, zmizely a Grušenka ujela za svým milovníkem. Dimitrij prchá z domu, je přistižen sluhou Grigorijem a Dimitrij sluhu těžce zraní. Sám uteče za Grušenkou a hýří s ní. Ráno je dopaden jako vrah svého otce a zloděj - stopy krve na šatech jsou proti němu silným svědectvím. Dimitrij však vrahem nebyl. Skutečným vrahem byl Smeďakov, jenž předstíral záchvat padoucnice. K vraždě ho přivedli názory Karamazova syna Ivana, jenž propadl nevěře a sní názoru, žeje člověku vše dovoleno. Myslil, že se vraždou starého Karamazova Ivanovi zavděčí. Než dojde k soudu, Smerďakov se oběsí. Ivana trápí výčitky svědomí a usoužen trýznivými vidinami, hlásí se u soudu jako vrah. Soud v něm však vidí člověka pomateného a nevěří mu. Jako vrah je odsouzen Dimitrij, a to na Sibiř. Bratři chtějí podpaltit dozorce, aby Dimitrijovi pomohl utéci. Dmitrij však chce dojít očištění duše utrpením a s ním odchází i Grušenka, aby se i ona utrpením vnitřně očistila.


Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.