Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Drda - Němá barikáda


Lidé z města i venkvova, dělníci, horníci, úředník, učitel, žijí po šest let okupace nenápadně, jsou vojáky bez stejnokroje, nemají zbraně, ale mají odhodlaní bojovat za svobodu porobené vlasti, zúčtovat si s fašisty.Třetí fronta

Takový je Sláva Mach v povídce Třetí fronta. První frontu poznal v šestatřicátém ve Španělsku, ta druhá padla bez výstřelu v devětatřicátém na prahu okupace, na třetí frontě stojí Mach v první řadě vzbouřeného davu proti ozbrojené jednotce SS. V povídce Včela ukrývá Havlík tři parašutisty až do chvíle, kdy jejich vysílačku Němci zaměřili. Vojáci objeví anténu, strhnou včelín a nepříčetní od útoku včel vraždí řídícího. Umírající Havlík předsouvá ruku, aby chránil včelí královnu. Vyšší princip je přezdívka komicky neobratného a nevzhledného profesora gymnásia. Při hodině latiny vstoupí do třídy ředitel a vyvolá na chodbu tři spolužáky Havelku, Moučku a Ryšánka. Jsou zatčeni pro schvalování atentátu na říšského protektota a popraveni. Ve sborovně se sešli profesoři, aby uvedly událost na pravou míru. Kdo půjde do třídy ? Před septimou stojí latinář. Místo odsouzení řekne : " Z hlediska vyššího principu mravního, vražda na tyranu není zločinem ". V tu chvíli se v očích studentů stává hrdinou.Vyšší princip
Vyšší princip je přezdívka profesora. Každou svojí hodinu totiž začínal slovy: ?Z vyššího principu mravního?.? Jednou přijde do třídy ředitel a zavolá s sebou žáky Havelku, Moučku a Ryšánka, jelikož jsou obviněni z atentátu na Heydricha. Ještě ten den jsou zastřeleni. Druhý den přijde profesor do třídy a všichni žáci napjatě očekávají co řekne: ?Z vyššího principu mravního?..Také já schvaluji atentát na Heydricha.? A celá třída mlčky povstane.

Hlídač dynamitu
František Milec - hlídač důlního dynamitového skladiště - spolu s ostatními horníky ze šachty Anna Marie se domluvili, že vyhodí do povětří trať, po které každý den jezdí množství vojenských transportů na východ. Gestapo obrátilo naruby celý kraj. Přišli i na šachtu Annu Marii. Milec utekl domů a dynamit schoval do prádelního hrnce. Gestapo přišlo za ním do chalupy a on se jim přiznal, že kradl dynamit. Oni ho chtěli zastřelit, ale manželka Milce dala hrnec na kamna a celá chalupa vybouchla.

Vesnická historie
V Borkovicích u Bernátů se ukrýval ruský zajatec. Jednoho dne přišlo gestapo a zatklo zajatce i celou Bernátovic rodinu. Celá vesnice věděla, že je udal Joudal. Kudrna přinesl Joudalovi rozsudek k trestu smrti. Pak to zinscenovali jako běžnou zimní nehodu ? Joudal dostal smyk na umrzlé vozovce.

Nenávist
Babánek se toulá po poutích a na střelnicích střílí do terčů. Všichni si o něm myslí, že neumí střílet, ale on je jeden z nejlepších střelců. Na barikádě v převržené tramvaji, má křídou napsaných patnáct čárek, které znamenají patnáct mrtvých lidí. Mstil se totiž za to, že mu za Heydricha zabili syna.Padlý beze jména
Na barikádě padl v boji proti hordám SS neznámý železničář. Hryhoryj Jakimčuk je v neznámém městě jeden z mála živých. Přijde k němu muž. Podle barvy vlajky, kterou mu ukáže, zjistí, že je stejné národnosti jako Hryhoryj. Ačkoli mu muž nosí jídlo a čistou uniformu, nepromluví spolu ani slovo. Nakonec Hryhoryj zastřelí Němce.Pancéřová pěst
V sobotu ráno je Pepík se svým tátou v dílně. Zazvoní telefon. Táta chvíli s někým mluví, pak rychle někam běží s flintou a zakáže Pepíkovi kamkoli chodit. On ale běží s davem na Národní třídu, kde nacisté vraždí lidi. Pepík zůstane na barikádě. Proti němu jede tank. Pepík na poslední chvíli vystřelí z pancéřové pěsti a strefí se.

Zákeřník
Někdo skrývající se v bytě zastřelí z okna pětiletou Helenku a její čtyřletou kamarádku Vlastičku. Martínek chce najít vraha a tak prohledává byt. Otevře mu stará stařena a tvrdí, že je tam sama. Na stole ale leží nakousaný koláč, podle kterého Martínek pozná, že je v bytě ještě někdo jiný. Ve skříni se skrývá Němec Walter. Stařena se ho snaží bránit a vypadne z okna. Martínek odvleče Waltera ven na ulici a donutí ho jíst zem. Pak ho předá partyzánům.Až vstanou mrtví?
Willy Obermayer, dentista z norimberského předměstí, projíždí Čechy. Přijede do vesnice, kterou před několika dny vypálili. Její obyvatele bez rozdílu odvedli do blízkého lomu a postříleli. Willy má výčitky svědomí, za to, že vykradl jeden dům. Chtěl zlato na zubní korunky a panenku pro svou dceru. V jedné zatáčce na ně střílí partyzáni a Willyho poslední věta byla: ?Já?.já všechno vrátím??

Němá barikáda
Na mostě přes Vltavu postaví Češi tři barikády. Franta Kroupa vzpomíná na občanskou válku ve Španělsku. Jeho kamarád zase na válku v Holandsku. Je tam také tramvaják Brůček. Všichni čekají co se bude dít. Franta nakreslí na strop převržené tramvaje kladivo se srpem. Jarda se vydá s balíčkem granátů dopředu. Chce ho hodit na německý tank. Podaří se mu to, ale je zabit. První barikádu Němci rozstříleli. Ostatní tam čekají ještě několik hodin. Franta zase vytáhne křídu a na strop tramvaje připíše: NO P a jeho kamarád mu vezme křídu a dopíše: ASSARAN.Včelař
V povídce Včelař je hlavní postavou pan řídící Havlík, který ve svém domě ukrývá tři uprchlíky před Němci.
Když ale kolem vesnice projíždějí šedivá auta, u kterých jejich řidiči postávají a předstírají, že opravují motor, je jim to podezřelé. Proto hned tu noc dva Havlíkovi hosti chalupu opouští a jdou do lesa na Třemešnici, zůstává jen telegrafista. Když jsou druhý den slyšet výstřely, tak odejde i on, jen poprosí pana Havlíka, aby mu tu schoval svůj přístroj. Nato je z vesnice slyšet křik oznamující, že tam jsou Němci. Pan Havlík spěšně zavře kufřík s přístrojem a nato provede to, co již dlouho nacvičoval. Vloží kufřík do zad jednoho z úlů a zavře ho, aby nebylo nic poznat. Jen anténu, sice skrytou, ale nechá ji na hrušni. Potom příjíždějí Němci. Mají podezření, že se tam ti muži ukrývali. vyptávají se pana Havlíka, ale ten jim odpovídá, že o ničem neví. Když ale objeví anténu na stromě, tak začnou pana Havlíka mlátit a kopat, aby mluvil. Nakonec mu převrhnou úly. Podrážděné včely je ale napadnou a samy si na klečícího pana Havlíka sednou. Gestapáci na něj volají, aby nechal toho divadla. Když ale nevstává, dvakrát na něj vystřelí. Pan Havlík padne k zemi, ale stačí ještě symbolicky vyndat z hromady medu a pláství včelí královnu.
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.