Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Eduard Štorch-Zlomený meč


Tato kniha se skládá ze dvou částí.
První část je o boji markomanského krále Marobuda s Římem.Král Marobud sleduje tři Římany, aby vyzvěděl římskou strategii. Při pronásledování přijede k řece a nastoupí na loď převozníkovi dcerky Běly Plují k nedalekému ostrůvku kde Marobud uslyší, že římský vojevůdce Tiberius mu táhne s pěti legiemi do zad.Tři Římané zpozorují loďku a vrhnou se na ni.Naštěstí se Marobudovi podaří uniknout do vody, a tak Římané uvidí je Bělu.Jen co se Marobud vynoří Římané na něj začnou útočit.Na poslední chvíli připluje urostlý převozník Vaněk a Římany zažene .Marobud se zachrání a později vezme Vaňka do armády.Po té co Tiberius zjistí, že na něj Marobud táhne s velkou přesilou, napíše mu dopis, ve kterém stojí, že všechny kmeny v Germánii se s ním spojili jen proto, aby společně porazili Řím.Kdyby byl tedy Řím poražen Marobudova velká říše by se rozpadla.Marobudovi dojde, že je tomu skutečně tak jak píše Tiberius a stane se jeho přítelem.
Druhá část knihy se odehrává o deset let později. Když se ze římského zajetí vrací převozníkův syn Mojmír a vladyka Vitorad. Za deset let když byl Vitorad v zajetí tak ho jeho žena Přibina oplakala a zrádný Katvalda napovídal králi Marobudovi, že je Vitorad zrádce. A stal se vladykou místo něj. Vitorad a Vaněk čekají na krále, který je na cestách, aby mohl vykonat spravedliví soud.Mezitím Katvalda zajme Vitorada, Přibinu i Bělu na svém statku.Naštěstí je Vaňkův syn stejně urostlý jako jeho otec a podaří se jim všechny vysvobodit. Když se Marobud vrátí vyžene Katvaldu se slovy ?S nepříjemným hmyzem nebojujeme nýbrž vytřepáváme jej z roucha.?Starý guslar Paměta těsně před smrtí všem poví, že dceru kterou Vitorad poručil hodit do řeky, protože chtěl syna, přivázal na malý vor a pustil po řece. Vaněk k tomu dodal, že když jim zemřelo novorozeně našel na řece malou holčičku a děkoval bohům, že mu poslali náhradu za mrtvé dítě.Takže Běla je dcera Vitorada a Přibiny, kteří z toho měli ohromnou radost. Marobud měl nyní bojovat s Arminiem.Před bitvou k němu přišla věštkyně a řekla králi ať sám mečem utne větvičku, ze které bude věštit.Králi vypadne meč z ruky a zlomí se o skálu, všichni to považují za znamení.Několik Marobudových kmenů jej zradilo a přestoupilo k Arminiovi. Po prohrané bitvě se dá Marobud na ústup. Arminius je na sebe pyšný a dál s Marobudem nebojuje.Když se Marobud vrátil do Čech Katvalda stahoval na svou stranu český lid a chystal povstání a bitvu o markomanský trůn.Královské truhlice se rychle vyprázdnili, když se Marobud chystal proti Katvaldovi. A tak chce Vitorad darovat králi poklad po svých předcích.Katvalda má své vyzvědače i mezi Vitoradovou čeledí. Když Vitorad poslal posla s dobrou zprávou ke králi, posel hned běžel za Vitoradem a vše mu prozradil. Katvalda si počká na krále až si pojede pro poklad a přepadne ho. Marobudovi se s velkým štěstím podaří uniknout a skrýt se u Vaňka. Marobud pošle Vaňka s deseti vojáky pro poklad k Vitoradovi. Cestou s pokladem je přepadne Katvalda s velkou přesilou. Naštěstí Mojmír, který čeká v králově táboře, zjistí, že Katvalda je někde blízko Vitoradova statku. A tak jede se svou legií králi na pomoc. Všichni se zachrání, ale Katvalda získá poklad. Koupí si všechny kmeny a vydává se dobít Marobudovu pevnost. Díky zrádcům, kteří mu otevřeli bránu je nedobytná pevnost vydána nepříteli. Marobud unikne a skryje se v Římě. Katvalda se mezi tím prohlásí markomanským králem. Mojmír, Vaněk i Vitorad jsou
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.