Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

HRDINA NIK-Eduard Štorch


HRDINA NIK


Eduard Štorch
Tyto dvě rozsáhlé povídky Eduarda Štorcha vypráví o tom, jak slovanské kmeny, které se smísily s Kelty, čelí bezohlednému útlaku ze strany asijských nájezdníků, Avarů.
Sirotek Slavoj, přezdívaný jako Nikdo, tedy Nik, vstupuje na stránky knihy ve věku asi 13 let a opouští je jako jednadvacetiletý.
Franský kupec Sámo nejprve cestuje po slovanském území ovládaném Avary jako obchodník, přičemž připravuje Slovany na rozhodný boj proti uchvatitelům. V druhé části pak v období vrcholící moci je Sámo neomezeným vládcem.
Avaři Nikovi zavraždili rodiče, sestru Květu odvlekli do otroctví a proto je k smrti nenávidí. Proto Nik spolu s Chloupkem a svou družinou pomalu a po částech likviduje Avarská ležení. Nikovi a jeho chlapcům na každém kroku hrozí nebezpečí, tím spíš, že oni sami je na sebe přivolávají, a proto nakonec je nucen spolu se svou družinou utéci do lesů, kde pokračuje ve své likvidační akci. Avšak Nik upadne do otroctví, dostane se i k samotnému vládci Avarů a pokusí se Avarského chána utopit. Takto ho však ke své smůle omylem vyléčí ze zimnice. Musí zůstat a při pokusu schovat se před Avarskými vojáky najde svou sestru, která je posléze vybrána jako oběť bohům. Květu však zachrání duchapřítomný Sámo, který jí pomůže v optickém klamu obhájit, že jejím kouzlem vyrostl prut zlata. Ale problém nastane ve chvíli, kdy jeden člověk pruty zvedne a přesvědčí lid, že prut nevyrostl. V tuto chvíli si však můžeme říci: ?kupec Sámo opět zasahuje?. Květu opět zachrání, tím že prohlásí, že musí potřít prut šťávou zázračné byliny aby se nezmenšil a Avarský chán Květu pošle se čtyřmi vojáky do lesa pro zázračnou bylinu, aby potřela vyrostlý prut . V lese na Květu čeká záchrana a tou je Nikova družina, samozřejmě bez Nika a Chloupka, kteří museli zůstat ve městě a dostaly se z něj až úprkem na koních. V samém závěru, kdy dojde k rozhodné bitvě, se lesní chlapci dostanou opět ke slovu a z bitvy se vrátí jen dva.
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.