Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů
Autor(asi): JIM    |    Zobrazit obrázky k referátu    Tisk Vytisknout referát

Havlíček Borovský - Král Lávra, Tyrolské elegie, Křest svatého Vladimíra


Tyto básně byly vydány ve sbírce Básně.

Nakladatelství: Český spisovatel v roce 1976

Tyrolské elegie

Tyrolské elegie je báseň Karla Havlíčka Borovského, která byla napsána v době kdy byl internován/nucen žít v Brixenu ? jedná se o (ostrou, útočnou) satiru na rakouskou vládu. Je rozdělena na 9 zpěvů.
 
Báseň začíná v Brixenu, kde promlouvá K.H.B.  s měsíčkem. Vypráví mu o zatčení a cestě do Brixenu.  Před třetí hodinou je K.H.B.  probuzen policijí, která mu předá dopis od Bacha, se zprávou, že musí odjet s policií na dovolenou, kvůli špatným podmínkám v Česku.  Pak popisuje loučení s rodinou,  cestu Čechami a to jak se jim v Alpách splašily koně. K.H.B. Navrhnul, aby se jim nic nestalo, měl by vyskočit ten největší hříšník, a tak celý policejní doprovod vyskákal ven. Havlíček pak sám jel do dalšího města, kde na ně počkal. Vše končí příjezdem do Brixenu.

Král Lávra

Báseň Král Lávra pojednává o irském králi, který byl mezi lidmi oblíben, byl moudrý a lidem se v jeho království žilo dobře. Měl však jednu chybu. Stříhat a holit se nechával pouze jednou za rok. A holiče, který ho stříhal, nechal vždy popravit. Každý rok si holiči losovali, kdo tentokrát půjde krále ostříhat.

Tentokrát padl los na mladého holiče Kukulína. Krále ostříhal a když ho vedli k šibenici, jeho matka šla prosit krále o milost. Matka králi vyčítala, jak může nechat zabít člověka, který se ničím neprovinil. Král dal Kukulínovi milost,ale pod jednou podmínkou, že nikdy nikomu neprozradí, co viděl, když krále stříhal. Mladík mu vše odpřísáhl a král ho jmenoval dvorním holičem. Holiče trápilo, že se nikomu nemůže svěřit s tím, co o králi ví. Matka si všimla, že chlapce něco trápí a naléhala, aby se jí svěřil. Doporučila mu, aby vyhledal v lese poustevníka, že ten mu určitě poradí a pomůže. Poustevník mu poradil, aby tajemství řekl do kmene staré vrby. Ještě ten večer se Kukulín vrbě vyzpovídal a hodně se mu ulevilo. Za nedlouho král uspořádal bál. Cestou na bál muzikant Červíček zjistil, že se mu z basy ztratil kolík. Zrovna šel kolem vrby, uřízl z ní větev a nahradil ztracený kolík. Když začal na bále hrát, basa zpustila: ?Král Lávra má dlouhé oslí uši, král je ušatec?.?. Jakmile to král uslyšel, nechal muzikanta vyhodit. Od té doby lidé znali královo tajemství, ale nezanevřeli na něj. Měli ho pořád rádi, možná i víc než dřív.

Křest svatého Vladimíra

Křest Svatého Vladimíra je satira, zdánlivě z ruské historie(pro oklamání cenzury). Car Vladimír má boha Peruna za svého sluhu a chce aby mu zahřměl při oslavě jeho svátku, čímž chtěl ušetřit na slavnostní dělostřelbě. Perun to odmítne, a je proto zatčen, a vojenským soudem odsouzen k smrti. Vladimír pak hledá nového boha, aby udržel lid v poslušnosti. Vypíše konkurs na nového Boha ?církve nejcírkvovatější?. Autor nechtěl věrně zachytit události, ale aktualizovat námět kritiky a zesměšnění carské vlády (tím i rakouského absolutismu) a církve, zištnost hlavní opory státu, soudů, vojska, a odpor proti násilí vůbec. Zde se odráží autorova důvěrná znalost poměrů v Rusku i v Rakousku. Tato legenda, velmi oblíbená, zlidověla, a stala se z ní téměř groteska. Autor zde používá jednoduché verše podobné lidové písni, pravidelný rým, a téměř písňový rytmus, lidový jazyk, a hovorové výrazy i vulgarismy.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.