Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů
Autor(asi): Prcek    |    Zobrazit obrázky k referátu    Tisk Vytisknout referát

Vergilius - Aeneas


Autor: Vergilius
Ilustrátor: Zdeněk Kudělka
Nakladatelství: Albatros
Rok vydání: 1981

Vergiliova Aeneida byla národním eposem Římanů. Popisuje osudy hrdiny Aenea, syna bohyně Venuše, který byl jedním z obránců Tróje. Po pádu slavného města utekl, aby založil v daleké Itálii nové město, jak mu radila jeho matka. Dvacet lodí tehdy vyplulo s Aeneem a dalšími uprchlíky od trojských břehů.

Dále kniha popisuje cesty Aenea po Středozemním moři. Tato část díla se velmi podobá Homérově Odysseie. Když se Aeneas se svým lidem ocitl v Karthágu v severní Africe, vzplanul horoucí láskou k tamníkrálovně Didoně. A jelikož ona jeho lásku opětovala, rozhodl se Aeneas zůstat v Karthágu. To se ale nezamlouvalo Jovovi, nejvyššímu bohovi, předurčil totiž Aeneovi jiný osud. Poslal proto boha Merkura, aby Aeneovi připomenul jeho nadosobní poslání, nejvyššími bohy ujednané a stvrzené. Aeneas tedy musel chtě nechtě opustit Didonu a vydat se na cestu. Didó se nemohla s jeho odchodem smířit, nakonec Aenea proklela a probodla se mečem.

Bouře pak zanesla Aeneovo loďstvo na Sicílii, kde některé ženy, na popud bohyně Junony, která neměla Aenea v lásce a snažila se překazit jeho snahy, podpálily Aeneovy lodě. Nejvyšší bůh Jupiter však zasáhl a uhasil je deštěm. Přesto se část Aeneovy posádky rozhodla na Sicílii zůstat a založit město.

Zbylí muži odpluli pod vedením Aenea do Itálie, aby tam splnili dávné věštby. Nepřistáli však přímo v místech, která jim byla určena, nýbrž v zemi, kde sídlila věštkyně Sibylla. Té se chtěli zeptat na svoje příští osudy. Poté, co jim byla vyřčena věštba, vypravil se Aeneas se Sibyllou do podsvětní říše, aby navštívil svého otce. Po Aeneasově návratu se všichni vydali na cestu podél pobřeží. Nakonec přistáli v ústí řeky Tiber a zjistili, že jsou v Satin, zemi Satinů, tedy zemi předurčené bohy za jejich budoucí domov.

Setkali se s místním králem Satinem a ten jim dovolil se v zemi usadit, a dokonce začal uvažovat o tom, že provdá svoji dceru Savinii za Aenea. Zasáhla však bohyně Juno, která se snažila Aeneovi uškodit. Poštvala proti němu a Trójanům s pomocí bohyně sváru Allektó ruktulského krále Turna, který se ucházel o ruku Savinie, a navíc si toužil podmanit satinský lid. Válka byla nevyhnutelná. Nejprve se obě strany vypravily hledat spojence. Na straně Aeneově stanuli vedle Trójanů Etruskové.

Rozpoutal senelítostní boj. Tato část Aeneidy se nápadně podobá Homérově Iliadě. Po dlouhotrvajících bitvách Aeneovo vojsko zvítězilo a stalo se vše, co předpovídaly věštby: Aeneas založil město Savinium, z něhož vzešel Řím, a jeho potomci vybudovali slavnou říši, která ovládla skoro celý tehdejší svět.

Aeneida je jedním z nejslavnějších eposů a již od dob svého vzniku působila na mnoho umělců ? malířů, sochařů, hudebníků, literárních tvůrců. Její umělecká hodnota je vysoká a svědčí o tom i to, že Aeneida je dodnes čtena na celém světě.

Hlavní postavy:
Aeneas
Didona
Sybilla
Řečtí bohové

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.