Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů
Autor(asi): Hlava    |    Zobrazit obrázky k referátu    Tisk Vytisknout referát

Češi na vlásku - příručka národního přežívání - Benjamin Kuras


Úryvky z knihy Benjamina Kurase: Češi na vlásku: Příručka národního přežívání

Tato knížka se zaměřuje na některé dějinné mýty a legendy Čechů a události, které byly jejich výsledkem. Pokouší se rozbít některé z mýtů, jimiž Češi, ať už vědomě nebo nevědomě žijí a uvažuje o jiných možných výkladech českých mýtů.

Odolnost

Národ je tím, čím je většina jeho členů odhodlaná být. Absence jasného odhodlání být něčím, co stojí za to bránit a také absence dějinných mýtů, které by k tomuto odhodlání poskytly psychologickou podporu je receptem na odchod národa z dějin. Češi byli na pokraji zániku již několikrát. Už jen to, že tu dnes ještě jsou svědčí o české výdrži a schopnosti opět se zvednout as oprášit. Když říšský protektor Heydrich zaškoloval své šéfy pražského gestapa, upozorňoval je, že zatímco Poláci či Jugoslávci jsou tvrdí a neohební a tudíž zlomitelní dostatečnou silou, češi jsou bezpáteřní a ohební jako proutky, které se pod tlakem skloní, ale švihnou ve chvíli, kdy se to od nich nejméně čeká. Měl pravdu a ze světa odešel zpětným švihem českých parašutistů v době, kdy se český odboj zdál zpacifikovaný krabičkou sardinek za přesčasy na výrobě německých zbraní v českých zbrojovkách.

Moudrost neschopnosti

Charakteristiku každého národa tvoří vždy směsice kladných a záporných vlastností. Jedinou výjimkou jsou Američané, kteří nemají naprosto žádné záporné vlastnosti (Proto je mají všude tak rádi). I kdyby se Češi neshodli v ničem jiném, jsou podivuhodně jednotní v tom, že se pokládají za tu nejneschopnější a nejzaostalejší bandu na této planetě ? 1 den ? a mimořádně osvícené nositele moudrosti den druhý.

Pohoda

Češi milují pohodu. Tolik, že ohledy na pohodu obvykle převažují nad takovými prázdnými pojmy, jako je idealismus, hrdinství, čest, statečnost, někdy i nad méně prázdnými jako povinnost, poctivost, etika, spolehlivost, což neznamená, že by byli nespolehliví, nepoctiví nebo neetičtí, ale každý, kdo by o od nich žádal loajalitu, by jim nejprve musel zaručit svobodu. České touze po pohodě nejlíp rozuměl komunistický režim, který Čechům sice připravil život nudný a idiotský, ale pohodlný. Nebylo téměř rodiny, která by si nepostavila chalupu nebo chatu, kam utíkala každý víkend. Když se rozsypala železná opona a čeští vystěhovalci začali poprvé po mnoha letech navštěvovat svou starou vlast, užasli nad tím, oč pohodlnější život jejich domácí přátele měli. Ne bohatší, ale pohodlnější a brali to jako samozřejmost. A táží se, co je ještě kdo ze západu může naučit, když už to dávno neumějí líp ? pokud jde o vytváření pohodlí. Copak vytvářet pohodlí není jediným smyslem všeho lidského snažení? To z Čechů nedělá národ velkých dobrodruhů. Dělá to z nich lidi vynalézavé a účelně tvořivé, kteří se pomalu,ale jistě propracovávají z nepohody k té největší možné dosažitelné pohodě, přičemž se na cestě k ní vyhýbají veškerým nepohodám. Ale právě svým milovaným Čechům Bruce Lockhart z Londýna v roce 1948 vysílal: ?Země, která dává přednost pohodlí a klidu před svobodou, svoji svobodu ztratí a s ní ironicky i pohodu a klid.? Čech se snaží za každou cenu vyhnout fyzické bolesti, proto se nedá snadno motivovat k tomu, aby působil fyzickou bolest druhým. Duševní muka, často maskována jako pohoda se vždy pokládají za lepší alternativu v arzenálu českých zbraní.
Hesla

Češi si libují v dobrých heslech. Zkuste na ně jít bez hesla a čeká vás velké zklamání. V heslech se musí češi dobře cítit. Musíte jim dát heslo, ke kterému mohou citově přilnout, zahalit se do něj a cítit se jím chráněni. Zabalte jim revoluci do sametu. Změkčete dopad tržních reforem, prostě něco na ten způsob. Heslo ?Pravda vítězí? přežilo staletí a úspěšně jej užívali všechny vlády, nejúspěšněji však ti největší lháři. Prý nějak souvisí se svatým Václavem. Obzvlášť prominentním se stalo za Havlovy prezidentské kampaně v prosinci 1989 v jeho dramaticky inovativní verzi ?Pravda musí zvítězit nad lží a nenávistí?. Je to konejšivé heslo. Nezáleží na tom, co vlastně pravda je, jen když zvítězí. Třeba ne teď hned, ale jednou zvítězí. Musí zvítězit. Chraň pánbůh, aby vaše heslo mělo nějakou logiku. Čím je absurdnější, tím lépe funguje. Hlavně se vyhýbejte heslům, která naznačují, že je zapotřebí vynaložit úsilí. S hesly ?Přes překážky ke hvězdám? s Čechy nepohnete. Ledaže by se vám napřed podařilo je přesvědčit, že práce šlechtí, jak se dařilo komunistům když posílali novináře, učitele, právníky a podnikatele do dolů. Podobnost s Oswietimským ?Arbeit Macht Frei? přitom tehdy jaksi každému unikla. Natolik práce každého šlechtila, že čest práci úspěšně nahradilo dobrý den jako každodenní pozdrav a venkovský lid na ně s bodrou samozřejmostí ještě pár let odpovídal ?Deisto pánbů?, než mu došlo, že to komunisti nemyslí jako srandu. Vymyslete si nový slogan, který podchytí jejich tužby a dá jim dobrý pocit. Postaví se za vás do fronty znovu: ?Směřujeme do Evropy?, ?Usilujeme o větší prosperitu?, ?Vytváříme peněžní toky?, ?Myslíme tržně?.

Ani několik let po pádu komunismu není ještě rozhodnuto, zda Česká Republika se stane opravdovou základní demokracií nebo banánovou republikou, s mafií ovládanou tržní ekonomikou, s korupcí na každém stupni společenského žebříčku, přes celé politické spektrum, kde na výsledcích voleb mnoho nezáleží. Ale opět jsou Češi odhodláni dotáhnout to na špici. A ať už poctivě nebo s mafií a korupcí, asi se jim to podaří. Pokud to zase nezbabrají. T.G.M. kdysi řekl, že stát žije a přežívá tou ideou, na níž byl vytvořen, bodejť ne. Ideou? A co to je?


Použité zdroje: Češi na vlásku ? Příručka národního přežívání ? Benjamin Kuras
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.