Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů
Autor(asi): Venda    |    Zobrazit obrázky k referátu    Tisk Vytisknout referát

Gulliverovy cesty
Tato kniha vypráví o kapitánovi a zároveň spisovateli Lemueli Gulliverovi, který se po svatbě vydal na svou první plavbu. Neměl však mnoho štěstí a ztroskotal. Doplaval na pevninu do země Liliputánů, což byli lidé velmi malého vzrůstu. Nejdříve ke Gulliverovi neměli důvěru, a proto ho připoutali. Ale protože se choval velmi dobře, brzy ho pustili. Gulliver jim prokazoval nejrůznější služby. Například jim pomohl porazit nepřátele ze sousedního ostrova Blefusk a sjednal mezi zeměmi mír. Ale ne všichni ho měli v zemi rádi. Jeden z ministrů na něj vznesl obvinění za porušení zákona. Panovník rozhodl, že za trest mu vypíchnou obě oči. O tom se však Gulliver dověděl od svého dobrého přítele z ministerstva dříve než k tomu došlo a utekl do Blefusku. Na pobřeží našel člun, který si opravil a vydal se s ním na moře, kde ho našli námořníci a odvezli ho do rodné Anglie. Ale doma se nezdržel dlouho a vydal se na svou druhou plavbu. Protože na lodi nebylo už moc pitné vody, musel plout s ještě několika námořníky na blízkou pevninu. Když se vracel z prohlídky po ostrově, viděl, jak jeho družina odplouvá k lodi před obrem, který stál v moři. Gulliver proto musel zůstat na ostrově obrů, jež se jmenoval Brobdingrang. Obři ho mezi sebe přijali velmi dobře. Žil u sedláka, kde se o něj starala sedlákova dcera a učila ho jejich řeči. Po nějaké době Gullivera odkoupila královna. Musel si dávat velký pozor na zdejší zvířata, která byla mnohokrát větší než on. Jednoho dne Gullivera unesl orel a po pár hodinách ho pustil do moře, kde ho našli lidé a odpluli s ním zpět do Anglie. V Anglii nevydržel moc dlouho a vydal se na svou třetí plavbu. Na lodi byl však přepaden a zajat piráty, kteří ho poslali v člunu samotného na širé moře. Gulliver doplul na nejbližší pevninu, odkud uviděl létající ostrov Laputa. Lapuťáné ho vzali na ostrov. Po čase, který tam strávil poznal, že se velmi zajímají o matematiku a hudbu. Později byl vysazen v Balnibarbi, kde navštívil akademii plnou bláznivých vědců. Potom se dostal na ostrov Glubbdubdrib, jež je zemí čarodějů a kouzelníků. Plavil se na Lugnag, kde poznal několik nesmrtelných lidí. Pak přes Japonsko a Holandsko, až doplul do Anglie. Jako obvykle se dlouho nezdržel a odplul jako kapitán lodě na svou čtvrtou a poslední plavbu. Na moři se bohužel však proti němu spiklo jeho vlastní mužstvo a vysadilo ho na neznámém ostrově. Gulliver tam poznal Jahuy. To jsou zvířata podobná lidem s příšerným chováním. Gulliver je neměl rád, protože v nich poznával sám sebe a ostatní Angličany. Dále na pevnině poznal Hvajnimi, moudré mluvící koně. Gulliver bydlel u jednoho hvajnima, kterému vyprávěl o Anglii. Hvajnimovi se však Anglie vůbec nelíbila. Gulliver musel odplout, protože měli být Hvajnimové vyhubeni, ale moc se mu nechtělo. Doplul do Nového Holandska, kde ho našli Portugalci. Gulliver s nimi nechtěl odplout, protože nechtěl žít s lidmi. Nakonec Portugalci Gullivera přesvědčili a on s nimi odplul do Anglie.
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.