Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů
Autor(asi): Mahony    |    Zobrazit obrázky k referátu    Tisk Vytisknout referát

Orwell-Farma zvířat


Autor: George Orwell
Rok vydání: 2000
Nakladatelství: Aurora
Překladatel: Gabriel Gössel
Ilustrátor: Martin Velíšek

Žánr: Bajka

Téma: Komunismus

Stručný obsah knihy:
Tato kniha je napsána formou bajky. Příběh se odehrává na Panské farmě,kde vládne pan Jones. Zvířatům na farmě ale nikdy nic nechybělo, měli co jíst, spali v teple a bylo o ně dobře postaráno. Jednoho dne se ale zvířata rozhodla, že již nechtějí pracovat pro lidi a že chtějí revoluci a tak vyhnali pana Jonese a všechny lidi z farmy a do čela tohoto povstání se jako nejchytřejší zvířata postaví prasata. Panská Farma byla přejmenována na Farmu zvířat. Zvířatům se najednou začne dařit lépe, mají více žrádla, ti chytřejší se naučili číst a pracují s radostí a to jen proto, že pracují pro sebe. V čele stála dvě prasata, Kuliš a Napoleon, která vše organizovala, ale nikdy se na ničem neshodli a když jeden něco řekl, tak druhý řekl pravý opak. Prasata také sepsala sedm přikázání která měla zvířata dodržovat. Mezi nimi bylo například, že zvířata neměla přicházet do kontaktu s lidmi a ani se chovat jako lidi. Jednoho dne byl ale Kuliš z farmy vyhnán druhým prasetem Napoleonem a přebral Kulišovi všechny plány a všem zvířatům říkal, že to byly jeho plány a že Kuliš je špatný a že je zrádce, že byl od začátku na straně pana Jonese. Kdykoli se něco přihodilo, tak za to mohl automaticky Kuliš. Napoleon stál v čele zvířat tedy sám, jako ochránce měl psy, které si vzal na převýchovu už když byli štěňata a měl také svého trubače Pištíka, který zvířata přesvědčoval o dobrosrdečnosti Napoleona. Ostatní dřeli pro Soudruha vládce Napoleona a už vídali jen jednou za 14dní a to když přišel vydat rozkazy. Zvířata se z ničeho nic oslovovala soudruhu. A najednou se zvířatům začalo dařit hůře, měla málo žrádla a čím dál více pracovala. Když se na Farmě něco stalo tak Napoleon začal podezřívat zvířata ze spojení s Kulišem a kdo se přiznal, že s ním byl v kontaktu, tak byl hned popraven, aby neškodil. Zvířatům se to zdálo divné, protože si mysleli, že v sedmi přikázáních bylo napsané, že zvíře nezabije jiné zvíře, ale teď tam bylo přpsáno bez důvodu a Napoleon si ten důvod našel. Mezitím se prasata nastěhovala do domu pana Jonese, to ostatním připadalo také v rozporu se zákonem, ale bylo tam opět připsáno, že se nesmí spát na prostěradlech a prasata se bránila, že prostěradla nemají. S odstupem času si už zvířata nebyla jistá, zda to bylo tak nebo ne. Prasata začala obchodovat také s lidmi. Jednou Napoleon pozval sousední farmáře na partičku karet. Ti přinesli i alkohol, který byl také zakázaný. Když se zvířata podívala do okna domu co se tam děje, tak se všichni strašně dohadovali a najednou nebylo poznat, kdo je člověk a kdo prase.

Autorův záměr: V jednoduchosti vylíčit, co to vlastně komunismus je.

Konkrétní situace, která mě zaujala: Zvířata se shromáždila kolem káry. "Sbohem, Boxere," volali všichni. "Sbohem!"
"Blázni! Blázni!" křičel Benjamin, poskakoval kolem nich a tloukl rozčileně kopyty do země. "Vy blázni! Copak nevidíte, co je napsáno na boku káry?"
Zvířata se zarazila a ztišila. Majka začala písmena slabikovat. Ale Benjamin ji odstrčil a do hlubokého ticha četl:
"Alfréd Simmonds, koňský řezník a klihař, Willingdon. Dodávky kostí, masa, kůži. Copak nechápete, co to znamená? Boxera odvážejí na porážku!"
Z hrdel zvířat se ozvaly výkřiky hrůzy. V té chvíli muž na kozlíku pobídl bičem koně a kára vyjela ze dvora. Všechna zvířata ji následovala a zoufale křičela. Lupina se protlačila dopředu. Kára začínala zvyšovat rychlost. Lupina se snažila rozhýbat své staré kosti, aby klusem stačila rychlosti káry. "Boxere!" křičela, "Boxere, Boxere, Boxere!" A v tu chvíli, jako by slyšel, co se venku děje, objevila se Boxerova hlava s bílou skvrnou nad nozdrami na chvíli v malém okénku na boku káry.
"Boxere!" křičela zoufale Lupina. "Boxere! Vystup! Rychle vystup! Jedeš na smrt!"
Všechna zvířata hned začala křičet: "Vystup, Boxere, vystup!" Ale kára už začala zrychlovat a vzdalovala se jim. Boxer asi nerozuměl, co na něj Lupina křičela. Ale za malou chvíli zmizela jeho tvář v okénku a bylo slyšet bubnování kopyt uvnitř káry. Boxer se snažil dostat ven. Byly časy, kdy stačilo pár úderů Boxerových kopyt a z káry by byla jen hromádka třísek. Ale běda! Jeho svaly byly ochablé, zvuk kopyt pomalu slábl, až utichl. Zvířata začala v zoufalství apelovat na solidaritu dvou koňů, zapřažených v káře.
"Soudruzi, soudruzi!" křičela. "Neodvážejte našeho bratra na smrt!" Ale hloupá zvířata, příliš nevědomá, než aby byla schopna si vůbec uvědomit, co se děje, jen sklopila uši a zrychlila klus. Boxerova tvář se už v okénku neobjevila. A bylo už příliš pozdě, když někoho napadlo káře nadběhnout a zavřít hlavní vrata; kára jimi v příštích chvílích projela a rychle zmizela v dálce. Boxera už nikdo víc neviděl.
O tři dny později bylo oznámeno, že zemřel v nemocnici ve Willingdonu i přes veškerou péči, jakou jen lze koni poskytnout. Tuto zprávu zvířatům oznámil Pištík. Uvedl, že byl přítomen posledním chvílím Boxera.
Zaujalo mě to, že zvířata až do poslední chvíle myslela, že Boxera opravdu vezou do nemocnice a i když posléze Píštík tvrdil, že Boxer zemřel v nemocnici, všichni tomu uvěřili.


Citát: ?Dvanáct rozčilených hlasů na sebe křičelo, a všechny si byly podobné. Teď už nebylo pochyb o tom, že s tvářemi prasat se něco stalo. Zvenčí pohlížela zvířata z prasete na člověka a z člověka na prase, a opět z prasat na člověka. Ale nebylo už možné rozlišit, která tvář patří člověku a která praseti.?

Negativa: Pan Orwell je Angličan. Nikdy komunismus nezažil, ale na druhé straně kniha je psána opravdu takovou formou, že dokáže zaujmout i čtenáře, kteří bajky nějak moc v lásce nemají, nebo je příliš nečtou. Třeba mně.

Čím mne kniha obohatila: Pomohlo mi to přiblížit politiku minulého režimu a podmínky lidí, kteří v něm žili.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.