Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů
Autor(asi): Nikola Kopčová    |    Zobrazit obrázky k referátu    Tisk Vytisknout referát

Starověký Egypt


Když se řekne Egypt, každému z nás se automaticky vybaví faraoni,
známá řeka Nil, velká Sfinga a hrobka známého krále Tutanchamóna. Egypt je zemí nádherných památek,

úžasné kultury a překrásného náboženství. Snad každého musí tato překrásná země lákat.

V Egyptě jsou postaveny monumentální pyramidy, které ve Staré říši sloužily faraonům
jako jejich hrobky, jsou zde i krásné chrámy utopené v písku pouště a nesčetné množství mešit.

Egypt je také zemí plné různých extrémů. Úzké pásy úrodné země,
které jsou jen v úzkém okolí řeky Nil ale hlavně v její Deltě, jsou lemovány
nekonečnými plochami pouště. Egypťané se velmi báli pouště. Ve dne tam panoval
spalující žár a v noci překvapující chlad. Ale v poušti žili i kočovníci, kteří přepadávali města.

Řeka Nil byla pro Egypťany nejen řekou posvátnou (žijí v ní posvátní nilští krokodýli) ale

také se jí velmi báli. Každoroční záplavy, krokodýli, její velikost…


Hlavní město: Káhira

Státní zřízení: pluralitní republika prezidentského
typu s jednokomorovým shromážděním


Podnebí a poloha:


Převážná část Egypta má suché vnitrozemské a horké pouštní klima.

V pouštních oblastech teploty dosahují průměrně na 50ºC beze srážek.

Většinu Egypta zaujímají monotónní pouštní pustiny. Jedinou oázou je Nil,

životodárná řeka, která protéká kolem Luxoru, proslulého četnými chrámy a hrobkami.

Řeka je splavná po většinu svého toku a používá se k přepravě nejrůznějšího

zboží a k celoročnímu zavlažování.

Historie:

Egypt byl před mnoha tisíci lety pokryt savanami,

po kterých se proháněla bohatá stáda zvířat.

Sahara však byla nemilosrdná a zabrala téměř celé území,

zbylo pouze úrodné okolí Nilu. Řekne-li se starověký Egypt, mnoho

z nás si představí pyramidy zaváté v pouštním pískem, bohatě zdobené hrobky

mocných faraónů, chrámy a bohatě zdobené sochy, hieroglyfy, uctívané božstvo

a samozřejmě řeku Nil – symbol mocné Egyptské říše. Vždyť Nil byl s výjimkou

několika oáz dárcem jídla, pití, ale i života samého. Není proto divu, že Egypťané
tolik uctívali boha Nilu Usira. Důkazem toho je mnoho památek na obou březích veletoku.

Památky:

Údolí králů

Údolí králů je údolí ve vápencovém masívu Lybijského pohoří araby nazývaného Bíbán el-Mulúk (Brány králů).

Egypťané pro něj používalo mnoho názvů jako „Krásné schodiště západu“ nebo „Velké pole“, ale správný

název zněl – „Velké a majestátní pohřebiště miliónů let faraona, života, síly a zdraví v západních Thébách“.

V jednotlivých hrobkách vytesaných do skal a bohatě zdobených malbami a reliéfy byla pohřbena většina
egyptských panovníků Nové říše a ojediněle i další významné osoby. Celkem zde bylo odkryto 62 hrobek, ale pouze

24 z nich je královských. Celé údolí se dělí na dvě části – „Údolí opic“ (Západní údolí), ve kterém jsou 4 hrobky

a druhá se nazývá „Údolí králů“ s 58 hrobkami. Nad údolím králů stoupá vrchol ve tvaru pyramidy zvaný Thébský štít.

Zřejmě právě díky tvaru této hory se hrobky vystavěly na tomto místě. Prvním pohřbeným panovníkem byl pravděpodobně
Thutmose I. a posledním určitě Ramesse XI. Vlastní údolí hlídali stráže – Medžajové, kteří bránili vstupy do hrobek,

které nebyli nijak skryté. Bohužel všechna opatření byla zbytečná, protože mnoho hrobek bylo vyloupeno již za
dvacáté dynastie. První znovuobjevování hrobek započalo již na začátku 18. století a pokračuje prakticky až dodnes.

Pyramidy

Pyramid můžeme v dnešním Egyptě nalézt asi 108, ale mnohé z nich jsou polorozbořené a z některých
zůstaly jen základní kameny vystupující z písku. Někdy je příčinou špatná konstrukce, jindy čas, ale také

je to člověk. Slovo pyramida se odvozuje z řeckého slova pyr, což znamená oheň. To bylo odvozeno podle
tvaru pyramid – tedy jednoduchého jehlanu, který vytváří plamen ohně. Další možný původ tohoto slova je
opět z řeckého slova pyra (pohřební hranice, hrob). Sami Egypťané nazývali pyramidu slovem mr (mer) a dnešní
Egypťané al-háram. Pyramidy se stavěly ve Staré říši – 2700 až 2180 př.n.l., což bylo za 3. až 6. dynastie.

Některé pyramidy neměli tvar jehlanu, ale byly lomené nebo stupňovité. Určitě je také zajímavé, jak vypadal
vnitřek pyramidy. Každá pyramida obsahovala několik komor – podzemní, královninu a faraónovu, ke které vedla
velká galerie. Celá stavba byla propletena chodbami a šachtami. Nejznámější pyramidy najdeme v Gíze a v Sakkáře,
další jsou pak v Medúmu a Dahšúru.

1. Gíza
1. Cheopsova pyramida – Tento monument je největší pyramidou na světě,
měří 146 metrů a jeho základna má délku 230 metrů. Je známa také jako Chufevova pyramida.
2. Menkuareova pyramida – Tato pyramida je nejmenší a také najmladší z pyramid v Gíze.
Byla postavena okolo roku 2530 př.n.l.
3. Rachefova pyramida – Prostřední pyramida v Gízské planině sice na první pohled
vypadá jako nejvyšší, ale je o 3 metry menší. Její výška je totiž podpořena tím,
že stojí na vyšším podloží.
4. Sfinga – Není nikdo na světě, kdo by neznal tuto lví postavu s lidskou hlavou.


2. Sakkára
1. Džoserova pyramida – Džoserova pyramida je nejznámější ze stupňovitých pyramid.
2. Userkafova pyramida

Další památky: chrám v Karmaku, chrám v Luxoru atd.


Ekonomika:

V zemi je asi 10% míra nezaměstnanosti a 11% míra inflace. HDP na obyvatele zde dosahovalo
v roce 1997 1080 USD. 46 % obyvatel pracuje ve službách, 21 % v průmyslu a 33 % v zemědělství.

* Země dováží hlavně stroje, ropu a spotřební zboží a to nejvíce od USA, Itálie a Británie.
* Do USA, Německa a Itálie pak vyváží paliva.
* Důležitým zdrojem příjmů je také turistika. Hlavními turistickými destinacemi jsou
Hurghada a Šarm as Šajch.

>

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.