Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

SÁMO A JEHO ŘÍŠE


CO TO VLASTNĚ JE
Sámo byl náš první státní představitel a byl hlavou našeho prvního státního
útvaru :Sámovy říše.
Sámova říše existovala v letech 623 - 658 a rozprostírala se na území
dnešní České republiky, východu Německa, západu Slovenska, západu
Maďarska, jihozápadu Polska, východu Rakouska a severu Slovinska.
Jejím pravděpodobným nejdůležitějším centrem byly Mikulčice a okolí.
Sámova říše vznikla a upevnila tím že porazila Avary a později i zabránila
ve výbojích francké říši.

JAK VZNIKLA
Povstání Slovanů v roce 623 proti Avarům vzniklo z toho, že Avaři,
obývající dnešní Maďarsko napadali okolní slovanské obyvatelstvo Při
tomto povstání v této oblasti pobýval francký kupec Sámo . Sámo
pocházel ze Senonského kraje a byl iteligentní a vůdčí typ.Sámo se svým
doprovodem se postavil, jako spojenec povstalých Slovanů, proti Avarům.
V průběhu tohoto boje Slovanů proti Avarům poznali Slované kvality
Sáma a zvolili si ho jako svého přirozeného představitele.Slované pod
vedením Sáma Avary porazili. Po porážce Avarů byl vytvořen
nadkmenový svaz, který byl později nazván Sámovou říší.

BITVY PROTI FRANKŮM
V roce 631 poslal francký král Dagobert svá vojska, aby napadla Sámovu
říši. Francká vojska si po porážce Avarů chtěla Slovany podmanit, ale
Sámova říše byla natolik silná a vyspělá, že je porazila a zničila v bitvě u
Wogastisburgu (ležel pravděpodobně v severozápadních Čechách).
Vojska Sáma pak v roce 631 vtrhla do Durynska, (část Francké říše), a
pak ještě znovu v letech 633 - 636.
Sámo pochopil, že Slované potřebují informace, z tehdy jim známého
světa a proto podporoval obchod.
ZÁVĚR
Že tato Sámova politická práce byla úspěšná dokazuje skutečnost, že po
roku 636 Sámova říše žila v míru se svými sousedy, jak s Avary, tak s
Franckou říší, kteří ji uznávali. Sámo zemřel roku 658 přirozenou smrtí
jako všemi oplakávaný a milovaný státník a jeho říše zanikla. Zbylo po
něm 22 synů a 15 dcer, které měl s 12 ženami.


Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.