Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Franz Kafka


FRANZ KAFKA

* 3. července 1883 Praha
+ 3. června 1924 Kierling u Vídně (Rakousko)
Nejznámější představitel německé literární Prahy, světová literatura 20. století.

Narodil se 3. července 1883 na Starém Městě pražském. Po vystudování práv na pražské německé universite pracoval 15 let jako úředník v pojištovnictví, nejprve krátce u Assicurazioni Generali a posléze 14 let, až do svého penzionování v r. 1922 v Dělnické úrazové pojištovně. Jako zdatný, výkonný a odborný skvěle kvalifikovaný úředník tak dosáhl hodnosti vrchního tajemníka ústavu. Za svůj hlavní životní úkol však považoval psaní a obtížně je uváděl v soulad s prací v úřadě, kterou svědomite vykonával. Po propuknutí plicní choroby v r. 1917 sedm let marně s nemocí zápasil. Poslední léta svého života trávil vetšinou v zotavovnách a v léčebných ústavech v čechách i v zahraničí. Ani v těchto letech úporného zápasu s nemocí nepřestával psát. Jeho komplikovaný postoj k životu, problematizující i nejprostší věci života, nemoc a pociťovaná potřeba psát krutě poznamenaly jeho vztah k světu a jeho úsilí o uzavření manželství a založení rodiny. Franz Kafka zemřel 3. června 1924 v rakouském sanatoriu v Kierlingu u Klosterneuburgu.

Nemoc: Franz Kafka trpěl od mládí pocitem jisté tělesné méněcennosti, pocitem, že není pro život tělesne dost vybaven. Tento pocit v něm posiloval tělesne silný, zdravím kypící otec Hermann Kafka. Pocity tělesné slabosti a fyzické nedostatčnosti, neklid, děs z hluku, bolesti hlavy a nespavost a ruzné příznaky onemocnění, skutečné ci domnělé, znepokojovaly Franze Kafku už od studentských let.
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.