Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

František Josef I.František Josef I. Habsburský
(18.8.1830-21.11.1916)
\"Císař, který byl nejdéle na rakouském trůnu\"

František Josef I. Habsburský, předposlední císař rakouský a český a uherský král, panovník, který je na císařském trůnu neuvěřitelných šedesát osm let, přichází na svět 18. srpna roku 1830 ve Vídni jako syn Žofie Bavorské a arcivévody Františka Karla, bratra rakouského císaře Ferdinanda I.

Již od dětství je František Josef I. matkou cílevědomě vychováván jako budoucí císař, je jí veden k religiozitě, odpovědnosti a píli, odmalička žije v přesvědčení o božské vyvolenosti habsburské dynastie.

Pocit výjimečnosti a vyvolenosti ovšem vede k tomu, že se mladý arcivévoda František Josef stává izolovaným od okolního světa - tato izolovanost mu pak bude vlastní po celý zbytek života, nikdy se nesblíží ani s vlastními sourozenci.

Dne 2. prosince roku 1848 se v Olomouci dosavadní císař Ferdinand I. (viz Ferdinand I. (V.) Dobrotivý) zříká trůnu - na jeho místo nastupuje jeho osmnáctiletý synovec, František Josef I.

Nedostatek politických zkušeností ale vede k Františkovým zahraničněpolitickým neúspěchům - během krymské války (1854-1856) si císař podporou akcí evropských mocností, válčících s carským Ruskem znepřátelí Rusko, hra na dvě strany ho pak přivádí do mezinárodní izolace, brzy pak přichází i válka s Francií a Sardinií (1859).

Uprostřed války pak císař František Josef I., 21. listopadu roku 1916, umírá, pohřben je v kapucínské kryptě ve Vídni.

Co se týče osobního života, císař František Josef I. je ženat s Alžbětou (Sissi) Bavorskou - z jejich manželství přijdou na svět čtyři děti - Žofie, Gisela, Rudolf a Marie Valérie, a přestože císař svoji ženu velice miluje, kvůli své vlastní citové chladnosti, Alžbětině extravagantnosti a zásahům své matky, jeho zpočátku šťastné manželství ztroskotává.
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.