Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Vylodění v Normandii


O invazi do Evropy jednali Churchill a Roosevelt již na konferenci v Casablance v lednu 1943, ale v tomto roce ji ještě nebylo možné uskutečnit: potřebné prostředky nebyly k dispozici. Po vzájemné dohodě však jmenovali britského generálporučíka Fredericka Morgana náčelníkem generálního štábu, pověřili ho vypracováním podrobného plánu invaze do okupované Francie. Morganův plán s kódovým názvem?Overlord?, počítající s útokem přes Normandii, který měl být zahájen 1. května 1944, byl schválen na plánovací konferenci konané v srpnu 1943 v Quebecu.
Vrchní velitel spojeneckých expedičních sil byl však jmenován až v prosinci . Byl jím generál Dwight D. Eisenhower, který velel úspěšným spojeneckým vyloďovacím operacím v severní Africe a Itálii.
Tempo příprav na invazi se nyní dramaticky zrychlilo.Eisenhower i Montgomery přidali k pěti plánovaným původním divizím ještě tři, dvě po moři a jednu vzdušnou výsadkovou.Rozšíření plánu však vyvolalo další problém: nebyl dostatek výsadkových plavidel. Eisenhower své loďstvo doplnil na úkor generála Sira Harolda Alexandera operujícího v Itálii a posunul datum invaze z května na červen, aby do ní mohl začlenit i výsadková plavidla vyrobená v tomto měsíci.
V měsících předcházejících invazi bylo normandské pobřeží podrobně prozkoumáváno.Informace poskytnuté piloty průzkumných letounů byly doplňovány občasnými tajnými návštěvami na pobřeží, které měli prověřit terénní podmínky a stav německé obrany. Díky úsilí polního maršála Erwina Rommela, jehož Hitler v listopadu 1943 jmenoval velitelem skupiny armád B ve Francii, šel z německých obranných zařízení čím dál tím větší strach (Rommel např. zpevnil železo-betonové bunkry a pozice děl, na pláže dal různé překážky , některé výbušné,?)
Pobřeží v jižní Francii a od francouzsko-španělských hranic až do Holandska střežilo celkem 38 divizí; 7 záložních bylo soustředěno v oblasti Pas-de-Calais a tři další v Normandii, 10 tankových divizí. Luftwaffe měla ve Francii pouze 160 bojeschopných strojů (70 stíhaček a 90 bombardérů).
Proti těmto německým silám nasadili spojenci celkem 39 divizí (20 amerických, 3 kanadské, 14 britských, 1 divizi Svobodných Francouzů a 1 polskou), téměř 11000 bojových letounů (z toho 5000 stíhaček), 2300 dopravních letounů, 2600 kluzáků a více než 6000 válečných a dopravních lodí a výsadkových plavidel.
V čele útoku měly být pro tento účel speciálně vyvinuté plovoucí tanky a jiná důmyslná obrněná vozidla. Pohonné hmoty bude přímo do Normandie dopravovat podmořské potrubí nesoucí označení Pluto ( zkratka angl. PipeLine Under The Ocean, tzn. podmořské potrubí).
Němci si uvědomovali, že v létě 1944 pravděpodobně dojde k invazi, ale její přesné datum a místo zůstávali nejlépe utajovanými skutečnostmi z celé války. Spojenci navíc prováděli složitou a úspěšnou dezinformační kampaň, která měla nepřítele přesvědčit, že se vylodění uskuteční v oblasti Pas-de-Calais.
Němci neměli na své straně prakticky žádné výhody: v době útoku nebyli na frontě přítomni žádní vyšší velitelé, včetně Rommela; nedostatek dopravních prostředků bránil rychlému nasazení pěchoty.
Přes důkazy svědčící o opaku byli Hitler, Rommel a celé německé vrchní velení přesvědčeni, že výsadek v Normandii je pouze pomocnou operací hlavního úderu na pobřeží Pas-de-Calais. S rozšiřováním spojenecké invaze v Normandii si však Němci brzy uvědomili svůj omyl.
Dál pak postupovali spojenci jen pomalu. 9. července Britové a Kanaďané konečně dobyli Caen, jeden z hlavních cílů invaze.
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.