Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Mikuláš Koperník


Mikuláš Koperník

Narodil se v Toruni,hansovním městě na řece Visla.Jeho otec byl vážený obchodník, matka pocházela z vlivné rodiny Watzenrodů. Mikuláš byl nejmladší ze čtyř dětí. Když v deseti letech stratil otce, ujal se ho strýc varmijský biskup Lukáš Watzenrode. Varmie byla tehdy samostatným místem na severu Polska pod správou biskupa.Bala přitom obklopena křižáckým pruskem a spadala pod vrchnost polského krále.Koperník studoval na univerzitě v Krakově, pak v italské Boleni, Padově a Ferraře. Vystudoval pro jistotu všechny fakulty, ovládl klasické jazyky, lékařství, práva, matematiku i astronomii. Po návratu do vlasti r.1503ce stal lékařem gaminských biskupů kanovníkem kapituli ve Fromborku.Zůstal svobodný, měl zajištěné postavení aodpovědnost za správu biskupství často ohrožovaného křižáckými vojáky. Vytočil si za životní úkoly plnit pečlivě své církevní úřední povinnosti, poskytovat lékařskou pomoc všem potřebným a volným čas věnovat vědě.
Končil středověk a Mikuláš Kubánský přišel s představou nekonečného vesmíru, který nemá střed,ožily myšlenky Aristarcha ze Samu o nehybném Slunci. Astronomové Georg Feuerbach a Regiomontannus přepočítali polohy planet podle Ptolemaia a našli řadu nesrovnalostí. Koperník konal pozorování na své observatoři ve Fromborku. Dospěl k záveru, že Země není nehybným středem světa, ale že se točí a obíhá kolen Slunce spolu s ostatními planetami. Jediným souputníkem je Měsíc. Obraz pohybu sluneční soustavy se tak rázem zjednodušil, změnili složité návraty ,,kličky? , planety přestali být ,,blidicemi? , ale obíhali kolem slunce po kružnicích.Koperníkova heliocentrická soustava nebyla ještě dokonalá a neopisovala pohyb planet,jak ho známe dnes. Koperník znal jen 6 planet (Merku,Venuše,Země,Mars,Jupiter a Saturn) a nemohl vysvětlit, proč se od Slunce vzdalují a opět přibližují, proč se pohybují rychleji či pomaleji. Jeho systém však znamenal obrat nejen v astronomii, ale i v nazírání na místo člověka ve vesmíru. Koperníkformulovan své názory nejprve kolem roku1515 ve spisku Comentariolus, Malý komentář. Jeho opisy se zachovali díky českému hvězdáři Tadeáši Hájkovi. S publikací svého systému Koperník váhal až do své smrti a teprve v roce 1543 vyšlo v Norinberku jehoslevné dílo O oběžnicích nebeských sfér. Traduje se, že Koperník spatřil čerstvý výtisk svého díla na smrtelné loži. Smrt jej ušetřila obávaných útoků církevních kruhů, katolických i protestantských.Rukopis Koperníkova díla se dostlal do rukou J.A.Komenského a byl posléze malezen v Kosticově knihovně v Praze. V roce 1953 byl vrácen Polsku výměnou za rukopis Komenského Labyrintu světa a ráje srdce.
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.