Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Mykény 2000-1200 př.n.l.


Město Mykény se nacházelo ve východní části Peloponéského poloostrova v Řecku.Bylo centrem první řecké civilizace,která vznikla po minojské kultuře na Krétě.
Mykéňané přišli do Řecka z Balkánu kolem roku 2000 př.n.l..Mykénskou civilizaci tvořily nejprve vesnice na svazích hor,které obývali lidé hovořící starou formou řečtiny.Kolem roku 1650 př.n.l. přerostly mnohé vesnice v opevěná města s bohatými paláci a s luxusním zbožím,které konkurovalo zboží velmi zručných krétských řemeslníků.Mykénskou civilizaci tvořilo asi 20 městských států.
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.