Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

O Horymírovi a Křesomyslovi


O Křesomyslu a Horymírovi

(povídka z knihy Aloise Jiráska ,,Staré pověsti české,,)

Na českém trůnu se po vládě Přemysla vystřídalo mnoho pano-vníků.Za vlády Křesomysla,lidé více dbali na dobývání zlata a stří-
bra než obdělávání půdy.Na polích rostl plevel,nikdo se o ně nesta-
ral.Potravin ubývalo.Tento stav se nelíbil Horymírovi a dalším vla-
dykům a tak žádali Křesomysla o nápravu.Ten stranil spíše drahým
kovům.Horníci se dozvěděli o co Horymír Křesomysla žádal a roz-
hodli se ho potrestat za jeho troufalost.Horymír byl varován,uprchl,
ale jeho osada Neumětely byla vyrabována a vypálena.Horymír pří-
sahal pomstu a tak se také stalo.Vypálil s muži svého rodu osadu
horníků ,,Březové doly,,.
Za toto se dostal Horymír k soudu,kde byl odsouzen k smrti.Měl
však poslední přání,projet se na svém koni Šemíkovi.Toto mu bylo umožněno s tím,že z Vyšehradu stejně není ůniku,leda na koni s křídly.Horymír se Šemíkem přeskočil hradby a Vyšehradskou ská-
lu,přeplaval Vltavu a uprchl.Všichni byli ohromeni.

Druhý den se Horymír vrátil na Vyšehrad,kde mu byla udělena
Milost.Bohužel Šemíkovi již nebylo pomoci a musel být utracen.Po-chován byl podle pověsti v Neumětelích.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.