Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů
Autor(asi): fista    |    Zobrazit obrázky k referátu    Tisk Vytisknout referát

Marie Terezie


Marie Terezie (13. května 1717 Vídeň ? 29. listopadu 1780 Vídeň), známá zpravidla jako ?císařovna Marie Terezie? byla královnou uherskou a českou v letech 1740 - 1745 a manželkou Františka I. Štěpána Lotrinského, který byl 13. září 1745 zvolen římským císařem.

Narodila se jako nejstarší dcera císaře Karla VI a Alžběty Kristýny Brunšvické a v důsledku Pragmatické sankce z roku 1713 byla de facto předpokládanou dědičkou habsburských zemí (rakouského dědictví), protože její jediný bratr Leopold zemřel ve věku necelých sedmi měsíců ještě před jejím narozením. V únoru 1736 se provdala za lotrinského vévodu Františka Štěpána, který se vzhledem k francouzským obavám z budoucího vývoje musel v této souvislosti a v rámci širších mocenských aspektů po ?válce o polské dědictví? vzdát Lotrinska výměnou za nápadnictví ve velkovévodství toskánském. Po smrti svého otce dne 20. října 1740 se Marie Terezie stala královnou uherskou a českou a samostatnou panovnictví v rakouských državách habsburského rodu.

Marie Terezie měla moc jako:
královna uherská 1740-1780
královna česká 1740-1780 (korunována roku 1743 v Praze)
arcivévodkyně rakouská 1740-1780
vévodkyně parmská 1740-1748
(plus v desítkách dalších malých územních celků)

Poznámka: V letech 1740 - 1780 vládla Marie Terezie jako arcivévodkyně rakouská a královna uherská a česká. Její panování bylo založeno Pragmatickou sankcí císaře Karla VI. (který neměl mužského potomka) ve smyslu ?vládkyně habsburské říše?, nikoli jako ?císařovny Svaté říše římské?, jak je někdy označována. Tou totiž nebyla zvolena, ani nebyla takto korunována, ačkoli svého manžela do Frankfurtu nad Mohanem k jeho korunovaci v roce 1745 doprovodila. Její titul císařovny je tedy třeba považovat v letech 1745-1765 za titul ?císařovny-manželky?, později jako ?císařovny-matky? (po smrti jejího manžela se stal císařem Svaté říše římské jejich syn Josef II.).V habsburské monarchii začala nové osvícenské myšlenky prosazovat právě Marie Terezie.Po prohraných válkách s mnohými státy začala budovat STÁLÉ VOJSKO a stavět silné pevnosti.K tomu potřebovala dostatek peněz.Poto nařídila , aby daně , které dosud platili jen poddaní, odváděla i vrchnost.Současně SNÍŽILA ROBOTU NA TŘI DNY V TÝDNU.Nařídila svým úředníkům, aby zakázaly mučení obviněných.I vrchnostem bylo přikázáno netrestat poddané bitím.K povznesení života v habsburské monarchii mělo významně přispět odstranění negramotnosti* a zvýšení vzdělanosti obyvatel.Proto Marie Terezie nařídila v roce 1774 zavést POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU pro děti od šesti do dvanácti let.Na venkově se začaly zřizovatobecné školy , kde se chlapci i dívky učili číst, psát a počítat. Nařídila zevidování obyvatelstva(4 150 000 lidí) a značení domů(obrázky).


Poznámka:
V roce 1771 vypuklu hladomor(nedostatek obilí), který za rok vyhubil asi půl milionu lidí. Základním jídlem chudých byly brambory. Příčinou zaostalosti venkova bylo nevolnictví. Začínaly se objevovat návrhy na zlepšení postavení postavení rolníků. Po venkově začali putovat pověsti o \"Zlatém patentu\", jenže vrchnost to zatajuje.
V roce 1775 vyuklo velké rolnické povstání v severovýchodních Čechách. V čele stála vesnice Rtyně na Náchodsku. Cílem povstání bylo ovládnout Prahu a následně zrušit robotu a nevolnictví. Vše skončilo porážkou selských vesnic u Chlumce(Jako sedláci u Chlumce.). 4 sedláci byli popraveni.

Nakonec byl vydán robotní patent.Marie Terezie umírá 29.11.1780. Po ní nastupuje na český trůn Josef II.
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.