Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Hlavy českého státuSámova říše (623??658)
Sámo

Velkomoravská knížata (833?907)
Mojmír I. (??846)
Rostislav (846?870)
Svatopluk (870?894)
Mojmír II. (894?907?)

Česká knížata (870?1061)
Bořivoj I. (867??889?)
Spytihněv I. (894?915)
Vratislav I. (915?921)
Václav (921?935)
Boleslav I. (935?967/972)
Boleslav II. (967/972?999)
Boleslav III. (999?1002, 1003)
Vladivoj (1002?1003)
Boleslav Chrabrý (1003)
Jaromír (1003?1012, 1033?1034)
Oldřich (1012?1033, 1034)
Břetislav I. (1034?1055)
Spytihněv II. (1055?1061)

Český kníže a následně král (1061?1092)
Vratislav II. (1061?1092)

Česká knížata (1092?1140)
Konrád I. Brněnský (1092)
Břetislav II. (1092?1100)
Bořivoj II. (1100?1107, 1117?1120)
Svatopluk Olomoucký (1107?1109)
Vladislav I. (1109?1117, 1120?1125)
Soběslav I. (1125?1140)

Český kníže a následně král (1140?1172)
Vladislav II. (1140?1172)

Česká knížata (1172?1198)
Bedřich (1172?1173, 1178?1189)
Soběslav II. (1173?1178)
Konrád II. Ota (1182, 1189?1191)
Václav II. (1191?1192)
Přemysl Otakar (1193?1193)
Jindřich Břetislav (1193?1197)
Vladislav Jindřich (1197)

Čeští králové (1198-1848)
Přemysl Otakar ( 1197?1230)
Václav I. (1230?1253)
Přemysl Otakar II. (1253?1278)
Václav II. (1278?1305)
Václav III. (1305?1306)
Jindřich Korutanský (1306, 1307?1310)
Rudolf Habsburský (1306)
Jan Lucemburský (1310?1346)
Karel IV. (1346?1378)
Václav IV. (1378?1419)
Zikmund Lucemburský (1436?1437)
Albrecht II. Habsburský (1437?1439)
Ladislav Pohrobek (1440?1457)
Jiří z Poděbrad (1457?1471)
Vladislav Jagellonský (1471?1516)
Ludvík Jagellonský (1516?1526)
Ferdinand I. (1526?1564)
Maxmilián II. (1564?1571)
Rudolf II. (1571?1612)
Matyáš (1612?1619)
Ferdinand II. (1619?1637), resp. (1619 a 1621-1637)
Fridrich Falcký (1619?1621)
Ferdinand III. (1637-1657)
Leopold I. (1657?1705)
Josef I. (1705?1711)
Karel VI. (1711?1740)
Karel VII. Bavorský (1741-1743)
Marie Terezie (1743?1780)
Josef II. (1780?1790)
Leopold II. (1790?1792)
František I. (1792?1835)
Ferdinand V. (1835?1848)

Nekorunovaní čeští králové a zároveň rakouští císařové (1848?1918)
František Josef I. (1848?1916)
Karel I. (1916?1918)

Prezidenti Československa (1918?1948)
Tomáš Garrigue Masaryk (1918?1935)
Edvard Beneš (1935?1938, 1945?1948)

Prezident Česko-Slovenska a následně státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1938?1945)
Emil Hácha (1938?1945)

Prezidenti Československa (1948?1992)
Klement Gottwald(1948?1953)
Antonín Zápotocký (1953?1957)
Antonín Novotný (1957?1968)
Ludvík Svoboda (1968?1975)
Gustáv Husák (1975?1989)
Václav Havel (1989?1992)

Prezidenti České republiky (od 1993)
Václav Havel (1993?2003)
Václav Klaus (od 2003)
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.