Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů
Autor(asi): martina strnadová    |    Zobrazit obrázky k referátu    Tisk Vytisknout referát

Raný středověk


V době rozkvětu velkomoravské říše byly její součástí také dnešní Čechy.Na tomto území žil slovanský kmen Čechů ,který dal jméno celému státu.Mezi jednotlivými rody se ve druhé polovině 9.století začali prosazovat Přemyslovci.Svůj původ odvozovali od bájných osobností Přemysla Oráče a kněžny Libuše.Podobně jako příchod Čechů do naší vlasti zaznamenal tuto pověst kronikář Kosmas.

Kosmova kronika česká

Kosmova kronika nám umožnuje nahlédnout do našich nejstarších dějin.Kosmas se narodil před polovinou 11.století a zemřel roku 1125.Dožil se tedy poměrně vysokého věku.Byl to velmi vzdělaný a schopný muž.Po skončení studií se stal kanovníkem kapituli při biskupském chrámu na Pražském hradě.V doprovodu biskupů často cestoval.Na sklonku života zastával církevní úřad děkana pražské kapituly.Tehdy také začal latinsky psát svou kroniku.Kosmova kronika česká má tři části.První obsahuje pověsti o počátcích našich dějin,druhá zachycuje období od konce 9.století a třetí popisuje události,které se odehrály za Kosmova života.Originál kroniky se nezachoval,je známa jen z pozdějších opisů.
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.