Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů
Autor(asi): barapp    |    Zobrazit obrázky k referátu    Tisk Vytisknout referát

Jan Amos Komenský


Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský se narodil 28. března 1592 v Nivnici u Uherského Brodu tamnějšímu mlynáři Martinu Komenskému.Ve dvanácti letech osiřel a o rok později začal studovat na Přerovském gymnáziu, kde přijal i biblické jméno Amos. Nadaného žáka si všiml šlechtic Karel starší ze Žerotína, který podporoval Komenského i na studiích v Herbornu a Heidelbergu. Po návratu do vlasti se stal správcem školy ve Fulneku . Po Bílé hoře byl, stejně jako další duchovní jednoty bratrské vypovězen ze země. A na čas našel útočiště u svého příznivce Karla staršího ze Žerotína.Jeho knihovna byla demonstrativně spálena na náměstí ve Fulneku, ale postihla ho i další rána. Kromě hrozby nuceného odchodu ze země, mu manželka i děti zemřeli na mor. Komenský se roku 1624 oženil po druhé s Dorotou Cyrillovou, se kterou měl čtyři děti. Roku 1628 odešel do polského Lešna, kde pracoval na spise Truchlivý nebo Labyrint světa a lusthauz srdce. Po vtrhnutí Sasů do Čech, i nadále zůstával v Lešně a pracoval na pojednáních o nápravě poměrů v osvobozené vlasti. Velký důraz, kladl hlavně na školsví. Díky své pověsti výborného pedagoga byl pozván do Anglie, kvůli návrhu na reformu školství. Odešel i do Švédska, kde našel ochranu u rodiny Geerů, ale potom se vrací zpět do Lešna, kde ho čeká další šok. 28-30.4 1656 bylo Lešno vypáleno a Komenský ztratil všechny rukopisy, na kterých tak dlouho pracoval. Po podepsání vestfálského míru, Komenský ztratil veškeré naděje a své pocity vyjádřil roku 1650 v díle Kšaft umírající matky jednoty bratrské.
15.11 1670 umírá v Amsterodamu a je pohřben v kostele valonské reformované církve 20 km od Amsterodamu.

Komenský ? učitel
J.A. Komenský přezdívaný také učitel národů, se celý život snažil o reformu školství. Roku 1627 udělal náčrt české didaktiky a již roku 1631 vydal proslulou učebnici Janua lignuarum reserváty (Brána jazyků otevřená). Roku 1639 byl v Anglii vydán Prodromus Pansophiae ( předchůdce vševědy).Roku 1641-1642 byl v Londýně vybídnut anglickými přáteli a připravuje projekt collegium lucis (kolej světla), jakési mezinárodní akademie učenců, a píše programový spis Via lucis (Cesta světla). Mezi lety 1642 ? 1648 píše učebnice pro Švédy za podpory mecenáše de Geera. V Uhrách ve službách knížat Rákócziů se pokouší zřídit první pansofické školy a roku 1654 vydává Scholu ludus( Školu hrou). V roce 1658 vydal 1. obrázkovou encyklopedii pro děti.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.