Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů
Autor(asi): Martin Herák    |    Zobrazit obrázky k referátu    Tisk Vytisknout referát

Neoliticka revoluce


NEOLITICKÁ REVOLUCE
Asi před 10 000 lety skončila zatím poslední doba ledová.
Oteplilo se na a podnebí se začalo podobat dnešnímu .
Příznivější podmínky umožnily lidem opatřovat si potravu novým zpúsobem.

První zemědělci
Lidé tehdy lépe poznali divoce rostoucí obilí
Pšenici a ječmen.Zkušenost je naučila,že mohou tyto plodiny nejen v přírodě vyhledávat a chránit,ale i cílevědomě pěstovat.Z kočovných lovcú se pomalu stávali usedlými zemědělci.To znamenalo tak výraznou změnu v jejich životě,že právem mluvíme O NEOLITICKÉ REVOLUCI.
Vedle pěstování obilí zemědělci
Také chovat zvířata. Zpočátku chytali mláďata,aby jim sloužila jako živá ,,zásobovárna?masa.
Ovce,kozy(a později i skot) v zajetí zdomácněly
A snadno se rozmnožovaly.Tak si lidé uvědomovaly
Výhody, které jim chov domácích zvířat přinášel.

Řemeslo
Velký pokrok nastal ve výrobě nářadí.Kamenné
Nástroje byly již dokonale opracované, lidé do nich
Dokázali vyvrtat dřevěné násady. Toto období dokonalejších kamenných
Nástrojů se nazývá neolit neboli mladší doba kamenná.
Obilí Se sklízelo Dlouhými kamennými noži nebo čepelkami,upevněnými do dřevěných rukojetí. Ke kypření půdy před setím se zpočátku užívaly jednoduché motyky. Později je nahradil dřevěný hák.
Tento předchůdce pluhu sice půdu neobrátil, ale přece jen ji zkypřil.
Když se navíc začalo využívat tažné síly dobytka, značně ulehčil prvním zemědělcům práci.
S rozvojem výroby potravin(obilí,mléko) nastala potřeba jejich uskladňování. Pro tyto účely, stejně jako přinášení vody a vaření, se ukázaly velmi vhodné hliněné nádoby vypalované v ohni.
Tak vznikla keramika a hrnčířství. Během času se pak v hlavě navždy neznámého génia zrodil jeden z velkých vynálezů lidských dějin, hrnčířský kruh.Spolu s hrnčířstvím se objevilo další řemeslo
Tkalcovství. Z vlákem inu, ale také z vlny chovaných zvířat, tkaly ženy na primitivních stavech látky, ze kterých se dal zhotovit pohodlnější, účelnější a dostupnější oděv než ze zvířecích kůží.
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.