Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Napoleon Bonaparte - bitvy


V roce 1789 vypukla ve Francii Velká francouzská revoluce. S posláním svobody, bratrství a rovnosti nemohli Habsburkové souhlasit, protože přímo ohrožovalo jejich mnohonárodnostní říši dosud svázanou řadou feudálních vztahů. Mimo mocenské důvody je pojil s francouzským králem i příbuzenský vztah. Manželka posledního předrevolučního francouzského krále Ludvíka XVI., Marie Antoinetta, byla dcerou Marie Terezie a sestrou dvou habsburských císařů, Josefa II. a Leopolda II.

Roku 1792 se ustanovila první protifrancouzská koalice Ruska, Pruska a Velké Británie. Války se pro Habsburky nesly ve znamení častých neúspěchů. Koalice se uzavíraly a rozpadaly, ale Francie zůstávala neporažena. Když pak Napoleon v roce 1806 vytvořil Rýnský spolek německých států, zanikla tím po téměř 900 letech už jen formálně existující Svatá říše národa německého i s titulem římského císaře.

Dne 2. prosince 1805 ve střetnutí nazývaném ?bitva tří císařů? u Slavkova porazil Napoleon spojená rakousko-ruská vojska a dosáhl tak jednoho ze svých největších vojenských úspěchů. Rakousko ovšem neprohrávalo jen na válečném poli. Obrovské výdaje na válčení přivedly stát v roce 1811 ke státnímu bankrotu.


Po katastrofálním Napoleonově tažení do Ruska v roce 1812 přešlo Rakousko na stranu Napoleonových nepřátel. V \"bitvě národů\" u Lipska v říjnu 1813 již bojovalo na straně protinapoleonské koalice.

Francouzská revoluce a napoleonské války s sebou přinesly vzestup národního cítění. Itálie a Německo byly roztříštěny do mnoha států. V rakouské monarchii zase žilo velké množství národů - Němci, Italové, Maďaři, Češi, Slováci, což se v obou případech stalo základem pro další konflikt.
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.