Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Joule, James Prescott


Narodil se 24.12. roku 1818 a zemřel 11.11. 1889. Byl to známí anglický fyzik, který si jako jeden z prvních uvědomil, že při mechanické práci vzniká teplo a také to byl jeden ze zakladatelů nauky o termodynamice. Nechal například otáčet lopatkové kolo v nádobě s vodou, která se prací třecích sil ohřívala. Ve své první publikaci o teple z roku 1840 popsal, že elektrický odpor vodiče je závislý na jeho teplotě a na čtverci jeho průřezu. Ve svých prací o elektrické, chemické a mechanické energii Joule vysvětlil, že produkované teplo je přímo úměrné produkované energii. V roce 1843 určil spotřebu energie pro výrobu jednotky tepla, a proto byla později na jeho počest pojmenována jednotka práce, energie jeho jménem. Zvedneme-li například těleso silou 1N o jede metr výš, vykonáme práci 1J. O devět let později Joule s Williamem Thomsonem definovali vztahy při rozpínání a smršťování plynů bez konání práce (adiabatické děje). To bylo později použito např. v chladící technice - tzv. Joulův Thomsonův effekt.
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.