Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Hromosvod(bleskosvod)


Všeobecně se tvrdí, že blesk zasahuje vždy nejvýše položená místa v terénu, tedy stromy, stožáry, komíny, střechy obydlí apod. V převážné většině je názor správný, ale jsou známy i případy, kdy blesk udeřil do objektů mnohem nižších, než byly objekty ostatní.
K ochraně před účinky blesku používáme hromosvod. Hromosvod je v podstatě kovová tyč, která je svodem vodivě spojena s kovovou deskou zakopanou do vlhké půdy a po této dráze odvedeme elektrický náboj do země. Dříve se používalo hromosvodů vysokých asi 5 metrů, neboť se předpokládalo, že se hrotem vytváří kuželovitý ochranný prostor, který ochrání celou nebo alespoň větší část budovy. Prokázalo se však, že tomu tak není, a proto se používá spolehlivější tzv. hřebenové vedení, které tvoří vetší počet jen asi půlmetrových tyčí a také více svodů vedených po nejvýše položených hranách budovy, na než jsou připojeny další částí střechy(okapy).
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.