Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů
Autor(asi): Prcek    |    Zobrazit obrázky k referátu    Tisk Vytisknout referát

Skleníkový jev


Co je to skleníkový efekt?
Oteplování zemské atmosféry vlivem rostoucího množství CO2 a jiných skleníkoých plynů v atmosféře. ; světelné ? spektrální záření se po dopadu na zem z části zemí pohltí, ovšem částečně je i odráženo zpět do atmosféry v podobě tepelného ? infračerveného záření. Při atmosférických dějích se také uvolňuje teplo a tak dochází k ohřívání především zemského povrchu ale samozřejmě i atmosférického vzduchu i když podstatně menší měrou.; vrstva, která je tvořena skleníkovými plyny zabraňuje navracení se infračerveného záření zpět do atmosféry.

Co tento jev způsobuje?
hlavně tzv. skleníkové plyny:
? Oxid uhličitý CO2
? Metan CH4
? Oxid dusný N2O
? Freony
? Ostatní např. vodní páry

Přírodní skleníkový efekt
Ovšem známe i přírodní skleníkový efekt, ten se vyskytuje přirozeně na Zemi téměř od samotného počátku jejího vzniku. Je nezbytně nutný, neboť bez výskytu přirozených skleníkových plynů by průměrná teplota povrchu Země byla ?18 °C[. Účinek přirozeného skleníkového efektu se tak stal nezbytným předpokladem života na Zemi. Tento efekt není škodlivý
Jaké důsledky má skleníkový efekt pro naši civilizaci?
? globální oteplování
? tání ledovců
? stoupání hladin moří a oceánů
? rozšiřování pouští

Zajímavosti skleníkového efektu:
Tento jev je známý hlavně z venuše, kde je koncentrace skleníkových plynů tak velká, že teplota této planety se pohybuje okolo 500 °C.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.