Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Wilhelm Conrad Roentgen


Wilhelm Conrad Roentgen se narodil 27. března 1845 v Lennep v Německu jako jediné dítě v rodině obchodníka. Ve jeho třech letech se rodina přestěhovala do nizozemského Apeldoornu.
V roce 1862 nastoupil na technickou školu v Utrechtu odkud byl ale vyloučen na základě falešného obvinění, že nakreslil na tabuli karikaturu učitele. Autorem byl ovšem někdo jiný. V roce 1865 začal na univerzitě v Utrechtu studium fyziky. Potom studoval strojní inženýrství na polytechnice v Curychu. Byl především uznávaným představitelem experimentální fyziky. Působil na univerzitě ve Štrasburku (1874), v Giessenu (1879), v Jeně (1886), v Utrechtu (1888), ve Würzburku (1888), v Lipsku (1889) a Mnichově (1900).
V roce 1870 publikoval svou první vědeckou práci, která se týkala teorie plynů. Později publikoval práce z oblasti piezoelektrických a pyroelektrických vlastností krystalů. Mimo jiné popsal jev, kdy rotující dielektrikum v elektrickém poli má magnetické vlastnosti. Toto zjištění přispělo k formulování Lorentzovy elektronové teorie. Zkoumal také pružnost materiálů a kapilární chování tekutin.
Roentgen je převážně spojován s objevem paprsků X. Jde o krátkovlnné, životu nebezpečné elektromagnetické záření, které přineslo revoluci v lékařské diagnostice. Večer 8. listopadu 1895 při svých pokusech s katodovými paprsky v temné komoře Roentgen zjistil, že při elektrickém výboji ve výbojové trubici, která byla uzavřena do silného černého kartonu, stínítko pokryté vrstvou kyanidu platinobarnatého světélkuje, dokonce až na vzdálenost 2 metrů. Při následných experimentech zjistil, že se v závislosti na tloušťce stínítka mění světlost obrazu na fotografické desce. Při experimentech takto zobrazil kostru ruky své ženy. Získal tak první rentgenový snímek všech dob. V roce 1896 byly paprsky X na jeho počest pojmenovány roentgenovými.Za tento objev mu byla udělena první Nobelova cena za fyziku v roce 1901.
Roentgen byl velmi skromný a tichý člověk. Nadevše rád měl pobyt v přírodě. Oblíbil si hlavně bavorské Alpy. Výčet ocenění, která získal by byl velmi dlouhý.
Wilhelm Conrad Roentgen zemřel 10. února 1923 v Mnichově.
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.