Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

DalekohledSestaveni modelu dalekohledu

Materiál: Dvě spojné čočky, rozptylná čočka, nůžky, lepidlo, kartónový papír, kousek čisté látky, plastelína.

Příprava a provedení: Vybereme dvě spojné čočky: první (pro objektiv) by měla být větší a slabá a druhá (pro okulár) by měla být menší, ale silná. Náš okulár má ohniskovou vzdálenost 2,5 cm a objektiv 25 cm. Z kartónového papíru vyrobíme dvě trubky, které budou mít průměr jen o málo větší, než jednotlivé čočky a budou mít takový průměr, který umožní zasouvání jedné trubky do druhé. Přibližnou vzdálenost obou čoček můžeme odhadnout tak, že přiložíme menší čočku k oku a větší podržíme v takové vzdálenosti, aby pozorovaný předmět byl ostrý. Naměřená vzdálenost je průměrná délka trubky dalekohledu pro tuto kombinaci čoček. Čočku objektivu dáme na konec (dovnitř) silnější trubky. Druhou čočku (okulár) dáme na konec (dovnitř) užší trubky. Čočky uvnitř trubek připevníme lepidlem, pokud jsou čočky příliš malé, upevníme je plastelínou. Objektiv i okulár musí být upevněny symetricky proti sobě tak, aby jejich středy ležely na stejné ose (obr. 8.1.6.1.). Obě čočky vyleštíme kouskem látky, aby byly prosté od prachu. Při pohledu přes okulár do objektivu vidíme ostrý obraz pozorovaného objektu, který je však převrácený. K zaostřování slouží posuvná délka dalekohledu.

Vysvětlení: Dalekohled zvětšuje zorný úhel při pozorování vzdálených předmětů. Námi sestavený dalekohled je tzv. Keplerův (hvězdářský) dalekohled pro který platí, že ohnisková vzdálenost objektivu, kterým je spojná čočka, musí být větší než ohnisková vzdálenost okuláru, kterým je spojná čočka. Objektiv vytváří skutečný a převrácený obraz, který pozorujeme okulárem jako lupou. Proto vidíme obraz výškově i stranově převrácený a zvětšený. Pokud bychom chtěli mít obraz nepřevrácený, museli bychom použít další spojnou čočku na opětovné převrácení obrazu. Místo třetí čočky se často používá odrazný hranol (při tomto uspořádání čoček v dalekohledu mluvíme o triedru).

Varianta č.2: Další možností, jak vyrobit dalekohled, je použití rozptylky na místo spojné čočky v okuláru. Vznikne tak Galileův (holandský) dalekohled, ve kterém je ohnisková vzdálenost objektivu, kterým je spojná čočka větší než ohnisková vzdálenost okuláru, kterým je rozptylná čočka. Tento dalekohled sice nebude mít tak velké zvětšení jako Keplerův dalekohled, ale získáme jím přímý zdánlivý a zvětšený obraz.

Poznámky: Použité čočky by měly být bez optických vad (chromatické a sférické vady). Chromatická vada se projevuje oddělením paprsků pro různé barvy (rozkladu světla) a sférická vada se projevuje zkřivením obrazu.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.