Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Georg Friedrich Handel


Georg Friedrich Händel se narodil 23. února 1685 v německém Halle. Jeho otec byl ranhojičem a jeho matka byla dcera pastora. Když se Händel narodil, jeho otci bylo 63 let. Händlovo hudební nadání se projevilo záhy a tak jeho výchova byla svěřena vzdělanému varhaníkovi F. W. Zachovi. Pro přání zesnulého otce vstoupil v roce 1702 na právnickou fakultu v Halle. Současně dělal varhaníka v místním kostele. Po roce ale oboje upustil a odjel do Hamburku, aby se věnoval pouze hudbě. Ve zdejší opeře hrál na housle a na cembalo. Roku 1705 byly uvedeny jeho dvě opery. Rok na to odchází do Itálie, kde se seznámil s několika předními skladateli. Začal skládat hudbu i pro církev. Po úspěšné opeře ?Agrippina? si ho hannoverský kurfiřt (jeden ze sedmi knížat, který mohl volit císaře) povolal do své dvorní kapely. Ale ještě týž rok Händel odjíždí do Londýna. Neuměl sice anglicky, ale rychle se naučil. Už v únoru 1711 se prosadil operou ?Rinaldo?. Od října 1712 bydlel v Londýně na trvalo. Získal i přízeň anglické královny Anny. Roku 1720 pomohl založit ?Královskou hudební akademii? a pro ni psal opery. Po devíti sezónách ale akademie ztroskotala a tak si založil svojí vlastní kapelu. Až do roku 1735 skládal opery s italským textem, ale Angličané je chtěli mít v angličtině a tak je musel poslechnout. Dále skládal hlavně oratoria na náměty starého zákona. Největší ohlas mělo oratorium ?Mesiáš?. Během skládání ?Jefty? roku 1752 oslepl. Dne 14. 4. 1759 zemřel, bylo mu 74 let. Uměl Německy, Anglicky, Italsky a Francouzky. Patřil mezi významné skladatele barokní hudby.
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.