Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů
Autor(asi): jááá    |    Zobrazit obrázky k referátu    Tisk Vytisknout referát

Komorní hudba


Koncerty komorní hudby se v minulosti provádli v menších sálech šlechtických sídel. Také v dnešní době je tato hudba mezi posluchači značně oblíbená. Komorní soubory mívají menší počet hudebníků v různém nástrojovém složení. Většinou účinkují bez dirigenta.

KOMORNÍ SOUBORY:
Duo: například housle a klavír, flétna a klavír apod.
Trio: klavírní: housle, violoncello, klavír
smyčcové: housle, viola, violoncello
dechové: hoboj, klarinet, fagot
Kvarteto: smyčcové: dvoje housle, viola, violoncello
klavírní: housle, viola, violoncello, klavír
Kvinteto: smyčcové: dvoje housle, viola, violoncello, kontrabas
dechové: flétna, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh

Komirní soubory s větším počtem hráčů:
šest - sexteto, sedm - septeto, osm - okteto, devět - noneto

Skladby psané pro malý počet nástrojů označujeme podle jejich počtu (duo, trio, kvartet, kvintet, sextet, septet, oktet, nonet).
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.