Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů
Autor(asi): Fanda    |    Zobrazit obrázky k referátu    Tisk Vytisknout referát

Inteligence


Schopnosti
= soubory zkušeností, znalostí a vědomostí i dovedností je uplatnit v průběhu činnosti.
= vlastnosti osobnosti, které podmiňují vykonávání určité činnosti.
? nejsou vrozené, vznikají a rozvíjejí se v činnosti na základě vrozených vloh. Jedna vloha může být základem několika schopností. Naopak určitá schopnost se může zakládat na několika vlohách.

Dělení schopností:
1. obecné (primární)
2. speciální (sekundární)

OBECNÉ
Inteligence = souhrn schopností vjemových, intelektových a psychomotorických.
? schopnost správně (přesně, rychle) vnímat, myslet a reagovat.
Nadání = souhrn schopností určitého druhu, které umožňují nadprůměrné výkony v určité činnosti. Nadání jako soubor vloh je vrozeným základem inteligence. Existuje jen jako skrytý předpoklad schopností. Nemusí být objeveno.
Talent = nadprůměrné vlohy a nadání v určité oblasti. Projeví se někdy velmi záhy (př.: Mozart ve 3 letech), jindy později. Umožňuje člověku, aby ve svém oboru dosáhl vynikajících výsledků.

Speciální
Jsou podmíněné druhem činnosti, profesemi.
Schopnosti nelze ?měřit" jinak než jako rozdíly ve výkonnosti jednotlivých lidí v určité oblasti.
Dosažená úroveň inteligence kolísá věkem, fyziologicky nebo se mění patologicky (demence po úrazu lebky, zánětu mozku, při některých duševních onemocněních).

IQ Stupeň inteligence % lidí0 ? 25 idiotie (jedinci, kteří jsou v dospělém věku na úrovni asi 3 roků) ústavy sociální péče 0,1 %
26 ? 50 imbecilita (odpovídá v dospělém věku rozumové úrovni asi 6 roků) ústavy sociální péče 0,5%
51 ? 70 debilita (odpovídá v dospělém věku rozumové úrovni asi 12 roků) zvláštní školy 1,9%
71 ? 80 duševní pomalost (slaboduchost), subnormální inteligence 5%
81 ? 90 podprůměrná inteligence 14%
91 ? 110 průměrná inteligence 48%
111 ? 120 lehce nadprůměrná 18%
121 ? 130 značně nadprůměrná 18%
131 ? 140 vysoká 11%
140 a výše ?genialita" 1,5%


Genialita = mimořádně rozvinutý talent, který umožňuje jejich nositelům vytvořit vrcholná díla.
Debilové jsou v určité míře vzdělatelní a vychovatelní , imbecilové v omezené míře vychovatelní a idioti jsou nevzdělatelní a nevychovatelní.
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.