Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Barokní architektura v Praze


Baroko je základní sloh v evropském umění od konce 16. do sklonku 18. století. Vyznačuje se okázalostí, mohutností, prostorovou členitostí a splýváním architektury s plastikou a malbou, v půdorysu převládají křivky a nepravidelné linie. Sochařství a malířství charakterizují virtuózní dekorativní kompozice zdůrazňující vzrušení a pohyb. Většina tvůrčích podnětů vyšla z Itálie, následovalo Německo, Rakousko, Francie a Nizozemí. České baroko je především historicky podmíněný projev českého prostředí. Nejvýznamnější architekturou pražského baroka je chrám sv. Mikuláše na Malé straně. Mohutný prostor kostelní lodi s bočními kaplemi a složitou klenbou byl vybudován v letech 1704 ? 11 na místě starého gotického kostela Kryštofem Dienzenhoferem. V letech 1737 ? 52 bylo postaveno kněžiště s kopulí podle plánů Kiliána Ignáce Dienzenhofera a v roce 1755 i malebná zvonice Anselmem Luraghem, zetěm Dienzenhoferovým. Ve výklenku chrámové stěny vedle zvonice je socha Víry od Ignáce Platzera. Vnitřek chrámu je nejhonosnějším příkladem pompéznosti vrcholného baroka v Praze. Vyspělý výtvarný cit pronikal do individuální stavební kompozice i do dispozic celých uzavřených ploch. Příkladem je Křížovnické náměstí: Křížovnický kostel sv. Františka a Kostel sv. Salvátora, který byl postupně upravován a rozšiřován barokně. Další jsou barokní zahrady, například Vrtbovská a Ledeburská.Významní umělci pražského baroka:

Jan Jiří Bendl (před 1625 ? 1680)

Jean Baptiste Mathey (1630 ? 1696)

Kryštof Dienzenhofer (1652 ? 1722)

Jan Bernard Fischer z Erlachu (1656 ? 1723)

František Maxmilián Kaňka (1674 ? 1766)

Kilián Ignác Dienzenhofer (1698 ? 1743)Významné stavby pražského baroka:

Valdštejnský palác (1624 ? 1630), architekt italského původu

Zámek Troja (1679 ? 1685) J.B.Mathey

Černínský palác (1669 ? 1697) italští a pražští architekti

Klementinum (od poloviny 17. stol. ? 1726)

Clam Gallasonský palác (1713 ? 1725) J.B.Fischer z Erlandu

Kostel sv.Mikuláše na Starém Městě (1703 ? 1711) Kryštof Dienzenhofer

Břevnovský klášter (1709 ? 1715) Kryštof Dienzenhofer

Kostel sv. Jana Nepomuckého (1730 ? 1760) Kilián Ignác Dienzenhofer

Kostel sv. Klimenta (1711 ? 1721) František Maxmilián Kaňka

Kostel sv. Kateřiny (1737 ? 1741) Kilián Ignác Dienzenhofer

Vila Amerika (před 1720) Kilián Ignác Dienzenhofer


Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.