Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů
Autor(asi): bestie    |    Zobrazit obrázky k referátu    Tisk Vytisknout referát

Překlad oborného článku z AJ
Seminární práce z anglického jazyka
Téma: Překlad odborného článku


Krysa: pokusné zvíře při hledání genetické mapy

Laboratorní krysa je důležitým pokusným zvířetem už od 19. století. Poprvé bylo používáno pro studium anatomie, fyziologie, výživy a poté, na počátku 20. století, kdy byly objeveny první vrozené linie, se krysy začaly používat ke studiím v obecné genetice a výzkumu rakoviny. Za posledních 30 let, více než 350 000 vědeckých a biolékařských článků psalo o využívání krys. Mnoho vrozených krysích vloh je běžně použitelnýchpro objevování a studium specifických charakteristik nemocí, jako vysoký krevní tlak, cukrovka, rakovina, artritida, alkoholismus, závislost na drogách, obezita, selhání ledvin, lebeční a kosterní poruchy, citlivost na toxiny a imunologické odezvy. Ačkoli je krysa preferována fyziology (zatímco genetika savců využívá myší), široké seskupení krysích vloh připravuje na mimořádné zdroje pro studia různých genetických znaků, a hlavně genetických znaků či nemocí, které ukazují na dědičnost výše zmíněných. Na druhou stranu, molekulární biologie katalyzovala sbíhavost fyziologie a genetiky, udělující kryse statut modelu pro studia základů genetiky mnoha fyziologických vloh a nemocí a tím vzrůstá potřeba analýzy jejího genomu.
Ačkoli krysa zaostává za myší jako genetický model, za posledních pár let značně pokročila. Izolovali jsme a charakterizovali skupinu buněčných hybridů, vytvořených mezi buňkami myší a krys, které oddělují krysí chromozómy, dejme tomu tím byl přidělen chromozómu úkol krysích genů a tím otevřeli cestu k vytvoření krysích chromozómových map. Podobná skupina byla izolována a použita Serikawou a jeho společníky. Fluorescentní hybridizace ?in situ? se nyní začíná používat k rozvoji krysích cytogenetických map. Rozmístění asi 600 krysích genů v chromozómech bylo již určeno. Na druhé straně rekombinované vrozené vlohy byly izolovány, a byly vytvořeny polymorfické molekulární značky, a zapojená studia vyrábí částečně spojené mapy a potom první vazebná mapa s více než 650 značkami. Pro podporu užití ustálené nomenklatury byl založen Mezinárodní krysí genetický výbor. Informace o krysích mapách, včetně porovnání dat, jsou dostupné přes databázi RATMAP, která je dostupná na WWW (viz dole).Cytogenetika krysy
Rattus norvegicus má počet somatických chromozómů 2n=42. Předtím byla krysa více upřednostňována před myší pro studia cytogenetiky, protože několik chromozómových párů by mohlo být jednotlivě významné v konvenčně obarvených preparátech. Další výhoda je, že buňky krysy drží normální či skoro normální karyotyp na prodloužené kultuře in vitro, kdežto buňky myší mají sklon k tetraploidizaci a aneuploidizaci chromozómů za stejných podmínek.
Karyotyp krys obsahuje 3 velké a 3 střední submetacentrické chromozómové páry (1-3, 11-13), kdežto 7 autosomálních párů a pohlavní chromozómový pár jsou velké až střední telocentrické (chromozómové páry 4-10, X, Y) a 7 párů je středně velkých až po malé metacentrické (chr. páry 14-20). Průkopnické práce na normálních krysích karyotypech byly představeny Tjinem a Levansem ... a Vrbou. Následující vývoj chromozómových technik proužkování normálního krysího karyotypu byl analyzován v Q-proužkování od Millera, Wolmana ... Normální krysí karyotyp v G-proužkování je zobrazen na obr. 1. Chromozómy jsou označeny podle systému navrženého Spolkem pro standardizované karyotypy pro Rattus norvegicus. Spolek také shromažďuje data chromozómových velikostí u 4 různých krysích vloh. Průměrná délka je znázorněna v tab. 1. Podle doporučení pařížského konferenčního dodatku, jednotlivé krysí chromozómy jsou určeny předponou RNO, následuje specifikace chromozómů (př. RNO 12, krysí chrom. č. 12, RNOX, krysí chrom. X). Systém pro určování chromozómových proužků po G-, Q-, nebo R-zbarvení byl objeven Levanem. Tento systém je obdobný lidskému jak byl popsán na Pařížské konferenci v roce 1971 a následovně několikrát aktualizován. Idiogram znázorňující G proužek je na obr. 2. Tento idiogram zobrazuje asi 250
proužků a je vhodný pro běžnou kvalitu chromozómových preparátů. Idiogramy pro svá proužkování v krysích chromozómech jsou založeny na nomenklaturních normách, které byly publikovány Ronnem a Satohem.Genetická nomenklatura krys a databáze RATMAP
Protože se různá genetická data krys hromadí vysokou rychlostí, bylo třeba standardizovat názvosloví. Byl založen ?Spolek mezinárodního genetického názvosloví krys? včetně podčlenů pro různé aspekty v názvosloví. Spolek uspořádá názvosloví a vytvoří doporučení s ohledem na určování pro geny, vlohy, ukazatele, geneticky upravená zvířata, ...
Navíc, spolek se bude snažit vytvořit ?krysí genetické názvosloví? shodné s názvoslovím ostatních savců, včetně člověka. Doporučení pro genové ukazatelné symboly bylo nedávno vydáno a doporučení pro názvosloví bude vydáno v ?RAT GENOMu? a jiných časopisech.
Databáze RATMAP je věnována různým aspektům krysí genetiky. Je přístupný z inetu a www... RATMAP obsahuje seznam všech zmapovaných krysích genů, stejně jako informace porovnávající mapy. Informace o názvosloví můžete obdržet z RATMAP.

Mapa genů krys
Aktualizovaný abecední seznam genů a anonymních DNA následností je zobrazen dole, s umístěním genů u člověka, myší a hovězího dobytka.
Slovníček odborných výrazů:
A
availaible - přístupný, dosažitelný, vhodný, použitelný
abuse - závislost
array ? seskupení
assignment ? přidělování, úkol, zjištění
allowing ? dejme tomu
accesible ? dostupná, přístupná
additional ? dodatečný, další
advantage ? výhoda prospěch
accordance recommendation ? dle doporučení, dostalo se mu doporučení
B
band ? řada, pásek, proužek
C
currently ? běžně
convergence ? sbíhání
confering ? udělující
considerable progress ? značně pokročila
coworkers ? společníci
contain ? obsahuje
collected ? shromažďuje
convenient ? vhodný
comparativ ? porovnávající, srovnávací
D
developed ? objeven, vytvořen
disease ? nemoc
disorders ? způsobit onemocnění,poruchy
during ? během
distinguished ? významný, vynikající
designated ? určeny, označeny
devoted ? věnováno
E
established ? založen
F
furthermore ? navíc
I
including hypertension ? včetně vysokého krevního tlaku
inheritance ? dědictví, pozůstalost
increasing speed ? vysoká rychlost
inbred line ? vrozené linie
K
kidney failure ? selhání ledvin
L
lagged ? zaostává
linkage ? spojená, vazba, zapojení
M
markers ? značky
mean lengths measurements ? průměrná délka
O
obtained ? obdržet, získat
P
provides an extraordinary ? připravit na mimořádný...
prefix ? předpona
proposed ? navržen, zamýšlen
promote ? podporovat
partial ? částečný,zaujatý
R
research ? výzkum
responses ? odezvy, odpovědi
resource ? východisko, zdroj
retain ? drží
resolution ? řešení, rozhodnutí
recommendations ? doporučení
reached ? přístupný, rozkládat se, dosáhnout
rule - norma
S
strains - vlohy
such as those mentioned above ? jako takový výše zmíněných
segregate ? oddělovat
similar ? podobný
stain - barvení
stained preparations - obarvené preparáty
subsequent ? následující
supplement ? dodatek
strive ? snažit se
T
traits - znaky
thereby increasing ? takto vzrůstající
tend - sklon
U
updated - aktualizovánVysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.