Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů
Autor(asi): jej    |    Zobrazit obrázky k referátu    Tisk Vytisknout referát

Kapitál


Kapitál obecně jsou postředky, jež nespotřebováváme, ale užíváme jich k vytváření zisku.

Kapitálem jsou věcné statky, výrobní prostředky, peníze, cenné papíry, akcie, někdy i patenty, licence, jež jsou uplatněny v ekonomice a přinášejí svému vlastníkovi zisk ( ve formě úroků, podílu ze zisku, dividend apod.) Kapitálem se může stát i spotřební zboží, pokud není vlastníkem spotřebováváno, ale je za úhradu poskytováno jiným osobám.

Zvláštní formou kapitálu je intelektuální kapitál.

Typy:
1.vlastní:
-základní kapitál (osobní vklad do podnikání) -Základní kapitál obchodní společnosti je vyjádření souhrnu vkladů všech společníků obchodní společnosti.

Základní kapitál se vytváří povinně v komanditní společnosti, ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti. U veřejné obchodní společnosti je vytvoření základního kapitálu dobrovolné. Minimální výše základního kapitálu činí u společnosti s ručením omezeným 200.000,-- Kč a u akciové společnosti 2 miliony Kč.

Dřívější právní úpravy užívaly pro základní kapitál též pojmy základní jmění či kmenové jmění.

-rezervní fondy
-kumulovaný zisk
-emisní ážio ? rozdíl mezi tržní a nominální hodnotou akcie


2.cizí :


2.1.dlouhodobý :
-bankovní úvěry (větší jak rok)
-podnikové obligace (dluhopis)

2.2.krátkodobý :
-bankovní úvěry (menší jak rok)
-dodavatelské úvěry
-zálohy od odběratelů
-nevyplacené mzdy a dividendy (výnos z akcie)
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.