Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů
Autor(asi): Venda    |    Zobrazit obrázky k referátu    Tisk Vytisknout referát

Sv.Mikuláš


6.12.2006
Mikuláš

Známe ho asi všichni - vousatého postaršího pána s biskupskou berlou a mitrou, provázeného povětšinou andělem a čertem. V našich krajích se mu říká svatý Mikuláš, z řecké podoby jeho jména - Níkoláos - pak vzniklo anglické Nicolas a ve spojení s označením "svatý", tedy "saint" i mnohem známější Santa Claus či holandské Sinte Klaas. Samo jméno Níkoláos přitom znamená vítězství lidu (z řeckého niké - vítězství a laós - lid).

Níkoláos se narodil pravděpodobně v roce 260 po Kr. (uvádí se ale i rok 250 nebo mezi lety 280 - 286) v řeckém západolykijském městě Pataře na území dnešního jižního Turecka. Jednoho dne se tento mladý křesťan a movitý muž dozvěděl, že jeho soused trpí nouzí (podle některých verzí šlo o zadluženého urozeného muže) a nemůže proto dát svým třem dcerám věno. Dívky si proto nikdo nechtěl vzít a hrozilo jim, že se budou muset živit jako prostitutky (podle jiných variant tak již činily). Níkoláos proto tajně v noci vhodil do sousedova domu měšec s penězi (podle některých vyobrazení zlatou hroudu či koulí - tři zlaté koule na knize jsou ostatně jeho atributem). Tento postup opakoval i následující dvě noci. Proč zvolil komplikovanější cestu a nehodil dívkám vše najednou není známo. Známo naopak je, že dotyčné byly ráno nalezenými dary nadšeny a využily je na své věno (a prý i splacení dluhů otce), což jim zajistilo manžely a zachránilo je před mravní zkázou. Níkoláos se tak stal patronem šťastného manželství a poněkud paradoxně také patronem prostitutek.
Biskup, vězeň i vyhnanec
Když se mezi křesťany rozšířilo, že Níkoláos rozdal všechen svůj po rodičích zděděný majetek (inu, drbny zjevně žily i v těch dobách a nic se neutajilo, i noc má spoustu očí a uší), stal se velmi váženým mužem. Po té, co vykonal cestu do Svaté země, byl kolem roku 300 jmenován biskupem v lykijské Myře (dnes Demre v Turecku). Záhy po svém jmenování byl ovšem uvězněn a vyhnán, neb císař Dioklecián, zvaný též Odpadlík, zahájil pronásledování křesťanů. Kolem roku 313, když císař Konstantin vyhlásil křesťanství státním náboženstvím, se Níkoláos vrátil zpět do Myry a znovu se ujal své role biskupa. Zasadil se o propuštění tří mužů neprávem obviněných z účasti na protistátní vzpouře ve Frýgii, čímž si získal oblíbenost lidu a patronát nad vězni.
Zázraky už zaživa
Už v této době, alespoň podle legend, konal Níkoláos zázraky - je mu připisováno oživení tří chlapců, které nechal jakýsi podlý hostinský rozsekat a naložit do kádě se solí. Za to se stal patronem dětí (Níkoláos samozřejmě, ne hostinský) a poněkud absurdně i hostinských. V době hladomoru v Myře pak Níkoláos namnožil bochníky chleba a vysloužil si tak patronát nad pekařským řemeslem. Jako správný křesťan se také ujímal sirotků, vdov a lidí pronásledovaných.


Koncil v Nicei
V roce 325 se Níkoláos účastnil pověstého koncilu v Nicei a podpořil vítězné dogma o boholidství Krista a jeho stejné podstatě s Otcem proti v té době především na Západě rozšířenému ariánství (učení biskupa Areia o tom, že Kristus byl stvořen a tudíž není stejné podstaty s otcem - není zcela Bůh). Na sklonku života navštívil Níkoláos v Římě papeže. Cestou zpět se zastavil v hlavním městě Apulie, v Bari, kde nějaký čas pobýval a kde zachránil život třem námořníkům - ke svým patronátům si proto připsal i tento.
Uloupené ostatky
Níkoláos zemřel v Myře v požehnaném věku přibližně devadesáti let mezi lety 350 (někdy též 345) až 352, prý 6.12. V roce 1087 uloupili zřejmě italští piráti jeho ostatky ze sarkofágu náhrobního kostela v Myře a přenesli je do Bari v Apulii (Itálie). Prázdný kamenný sarkofág můžeme ještě dnes vidět v obnoveném dolním kostele chrámu v Myře. V Bari postavili k uchovávání drahocenných ostatků na troskách byzantského guvernérova paláce na Lungomare Imperatore Augusto baziliku San Nicola, kterou vysvětil papež Urban II. roku 1089.
Jak se Níkoláos stal Santou
Od 7. století byl Níkoláos hojně uctíván především řeckým obyvatelstvem. O rozšíření jeho kultu se v 10. století zasloužila manželka císaře Oty II., byzantská princezna Theofana. V byzantské církvi byl Níkoláos znám jako obhájce pravé víry proti nevěřícím. Z Byzance se jeho kult rozšířil na Kyjevskou Rus, kde se stal nejoblíbenějším svatým ruské pravoslavné církve a ochráncem před Tatary. Ale největší zásluhu na rozšíření Níkoláova kultu měli v 11. století normanští mořeplavci, kteří jej přijali za svého patrona. Ve dvanáctém století tak už byl Níkoláos uctíván v Německu a ve Francii a ve 13. a 14. století se jeho kult dostal i do českých zemích. Z patrona námořníků rozšířil Níkoláos své působení i na obchodníky a byli to právě oni, kdo mu nechal postavit chrám na Malé straně. Obchody uzavřené 6. prosince byly právě díky tomuto svatému považovány za šťastné. V 17.století se Níkoláův kult přenesl zásluhou holandským přistěhovalcům do New Yorku (tehdejšího New Amsterdamu).

Patron mnoha tváří
Řada Níkoláových patronátů je značná - je ochráncem Ruska, Lotrinska, Amsterdamu, dětí, panen, ministrantů, poutníků a cestujících, obchodníků, advokátů, soudců, notářů, lékárníků, hostinských, obchodníků s vínem, výrobců a obchodníků s parfémy, lodníků, rybářů, námořníků, lukostřelců, vorařů, mlynářů, pekařů, obchodníků se zrním a semeny, řezníků, sládků, lihovarníků, sedláků, tkalců, obchodníků s krajkami a suknem, kameníků, dělníků v kamenolomech, knihařů, knoflíkářů, svíčkařů, hasičů, zajatců i už zmiňovaných prostitutek.
Čeledín Ruprecht
Zvyk dávat si dary na svátek sv. Níkoláa pochazí patrně z legendy o obdarování tří chudých dívek. Tato tradice je známa už ve středověku, kdy lidé převlečení za biskupa Níkoláa obcházeli domácnosti s dary. Později pak byly obdarovávány už jen děti, a to po vzoru legendy pokud možno tajně (do punčochy, střevíce, za komín a pod.). V českých zemích je dnem nadílky předvečer před Níkoláovým svátkem, 5.12. a společníkem byl Níkoláovi původně čeledín Ruprecht. V některých zemích ovšem Níkoláos rozdílí dárky až na Vánoce (v Anglii, USA, Švédsku atd.). Obyvatelé Bari slaví svátek přenesení Níkoláových ostatků 8. května slavnostmi na moři.
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.