Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Otřes mozku


Otřes mozku

Malá filmová exkurze

Otřes mozku je nepostradatelnou dějovou pomůckou pro většinu thrilerů i komedií. Uhodit protivníka do hlavy tak, aby ztratil vědomí právě na dobu potřebnou k získání potřebného náskoku, je nezbytnou dovedností každého filmového hrdiny. Jako by na lebce existovalo tlačítko, kterým je možno bleskově spustit hluboký klidný spánek.
Úder pažbou, palicí, pánví či vlastním čelem nezpůsobí ve filmu výkřik bolestí, hluboké bezvědomí ani smrtelný úraz, protivník se zapotácí a elegantně se sesune k zemi, kde se oddá krátké zotavující siestě.
Otřes mozku je nejlehčí formou úrazu hlavy spojeného s bezvědomím. Závažnější formy vznikající často při stejném nebo i menším násilí, mohou však způsobit vážné trvalé následky nebo dokonce smrt zraněného. Navzdory všem filmovým klišé nesmí být proto nebezpečnost úrazu hlavy nikdy podceněna.

Co to vlastně je?

Jde o nejlehčí formu poranění hlavy.
Centrální nervový systém je důmyslně chráněn před venkovními vlivy a otřesy. Slouží k tomu systém obalů a mozkomíšní mok. Váš mozek a míchu obklopují tři obaly ? mozkové pleny (blány). Přímo na mozek a míchu naléhá měkká plena, která obsahuje množství krevních cév. Nad měkkou plenou se nachází jemná pavoučnice. Prostor mezi oběma obaly vyplňuje mozkomíšní mok. Zevně od pavoučnice obaluje mozek a míchu ještě tvrdá plena.

Otřes se týká samotného mozku. Nemusí při ní vůbec dojít k poranění kůže nebo kostí lebky. Otřes mozku je pouze lehké zranění, které v naprosté většině případů odezní bez následků. Nedochází při něm k dlouhodobému postižení mozku. Každý úraz hlavy je však spojen s rizikem nitrolebečního krvácení, které může bezprostředně ohrozit život nemocného.
Jaká je příčina
Jakákoliv činnost, při které se Vám zvyšuje riziko lehkého úrazu hlavy, zvyšuje i riziko vzniku otřesu mozku. K nejžhavějším adeptům tohoto úrazu patří sportovci (fotbalisti, hokejisti, atd.) nebo autonehody.

Jaké jsou příznaky

Krátkodobý výpadek paměti-
Nepamatujete si co se stalo
Bolest hlavy
Nevolnosti a zvracení
Bezvědomí ? v nějakých případech opakované bezvědomí

První pomoc

Zraněného s podezřením na otřes mozku ? tj. takového, který po úrazu hlavy upadl do krátkého bezvědomí ? uložte do klidové polohy na zádech, nebo do stabilizované polohy s ohledem k dalším případným zraněním. Kontrolujte jeho životní funkce ? dýchání a srdeční tep ? a co nejdříve zajistěte převoz do nejbližší nemocnice.

Co Vás čeká v nemocnici

Lékař se Vás nebo Vašich známých nejdříve zeptá na okolnosti úrazu, přesnou délku bezvědomí a mechanismus úrazu. Dále Vám prohlédne hlavu, oči a krk, vyzkouší hybnost krční páteře. Poté Vás dle nálezu odešle na rentgenové vyšetření hlavy a krční páteře, které má vyloučit poranění lebky a krčních obratlů.
Diagnózu otřes mozku by měl stanovit neurolog, který zároveň podle délky bezvědomí určí i stupeň závažností. Otřes mozku je důvodem k hospitalizaci. Zůstáváte na nemocničním lůžku, dle závažnosti úrazu většinou tři i více dní. Délka pobytu v nemocnici se liší dle zkušeností a režimu jednotlivých zařízení.

Jak se léčí?

Po stanovení diagnózy obvykle následuje několikadenní pobyt v nemocnici. Hospitalizace je nutná kvůli riziku náhlého zhoršení stavu nemocného. Ve většině případů nepřesáhne 3 dny. Při vzniku poruch citlivosti, hybnosti končetin, další ztráty vědomí nebo objevení nepravidelnosti očních zornic následují okamžitě další vyšetření.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.