Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Želvy


Jako všichni plazi jsou i želvy studenokrevné, a proto jsou závislé na teplejších oblastech světa. Fosilní nálezy svědčí o tom, že želvy se na Zemi poprvé objevili asi před 180 miliony let. To znamená, že už tady byly, když se poprvé objevil dinosaurus, a zůstaly naživu, i když většina větších příbuzných už vymřela. Želvy žijící na zemi jsou suchozemské. Ty želvy, které žijí v moři, se nazývají mořské želvy a ty, které ke svému životu sladkou vodu nebo její bezprostřední blízkost, jsou sladkovodní želvy. Nyní existuje na celém světě přibližně 240 druhů želv. Z nich je 41 suchozemských, 7 mořských a 192 druhů sladkovodních. Nejvýraznějším rysem, který odlišuje tuto skupinu plazů od ostatních, je jejich krunýř z kostěných desek kožního původu, kožnatkovité a kožnatkovité želvy z tvrdé kůže. Krunýř je rozdělen na dvě půlky : horní čili svrchní krunýř a spodní, nazývající se spodní krunýř neboli pancíř. Hlava a přední končetiny vystupují z otvorů v přední části. Želvy mají šupinatou kůži a jejich krunýř je pokryt velkými ,,šupinami'', které mu dodávají symetrický vzhled. Tyto šupiny narůstají na okrajích a tvoří čtyřúhelníkové tvary. Nejlépe jsou patrné na suchozemských želvách.

Smysly

Ačkoliv mnoha želv vidí alespoň na krátkou vzdálenost poměrně dobře, spoléhají se při hledání potravy na čich. Nosní dírky vodních druhů jsou umístěny přímo na špičce hlavy, a tak mohou dýchat, i když jsou téměř celé ponořené pod vodou a skryté před nepřáteli. Všechny želvy jsou si podobné a přesto existují obrovské rozdíly ve velikosti. Jednou z nejmenších želv je malá severoamerická klapavka obecná, která dorůstá do maximální délky 12 cm. Na opačném konci velikostní stupnice je kajmanka dravá o hmotnosti 90 kg, která měří 70 cm, Aldabran Giant Tortoise želva sloní s délkou 1,4m a hmotností 250 kg a kožatka velká dosahující délky 1,8 metru a hmotnosti 680 kg. Kožatka žije v teplých světových oceánech, i když ojediněle se může dostat ke břehům Británie. V současnosti je největší želvou na světě, přestože existují fosilie dokládají, že před mnoha lety žily i mnohem větší druhy.

Jak a čím se živí

Sladkovodní želvy zůstávají masožravé (nebo někdy všežravé) po celý život. Živí se takřka vším co můžou : vodním hmyzem, měkkýši, červi, rybami, žábami, pulci a dokonce i hady a mladými vodními ptáky. Částečně jsou mrchožravé a rychle dokážou pomocí čichu nalézt mrtvé nebo rozkládající se zvíře ve vodě. Svou oběť uchopí ostrými čelistmi a potom ji silnými drápy na předních nohou roztrhají. Některé jsou aktivními lovci a hlídkují ve vodách v hondě za potravou, zatímco ostatní ,,jsou v záloze'' a číhají na oběť. Mnohé mají krunýře porostlé řasami a vypadají přesně jako kameny v řece nebo na dně jezera. Když oběť proplouvá kolem, želva rychle vystrčí hlavu a zmocní se jí.
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.