Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Včela medonosná


včela medonosná
Apis mellifica - blanokřídlý hmyz ze stejnojmenné čeledi. Včela medonosná žije ve velkých společenstvech (včelstvech). Základem včelstva je oplozená matka (královna), dělnice a trubci. Matka klade dva druhy vajíček: oplozená, z nichž se vyvíjejí dělnice (a při jiné výživě nové matky), a neoplozená, ze kterých se vyvíjejí trubci. Dělnic bývá v úle 10000-60000 podle snůšky a ročního období. Ve zdravém včelstvu se trubci vyskytují pouze v létě v počtu několika set až tisíc jedinců. Včela medonosná poskytuje člověku například med, vosk, mateří kašičku a je nejvýznamnějším opylovačem hmyzosnubných rostlin. Podle zeměpisného rozšíření se rozeznávají skupiny včel evropských, asijských a afrických. Ve skupině včelstev se podle charakteru zbarvení a tvaru těla rozeznává několik plemen. Včela medonosná středoevropská, černého zbarvení vyniká otužilostí a přizpůsobivostí tvrdším přírodním podmínkám, rozšířena je v Čechách a na Moravě. Včela medonosná kraňská, světlejšího zbarvení, je přizpůsobena nížinným podmínkám, je na Moravě, proniká i do Čech. Včela medonosná italská, žlutého zbarvení, přizpůsobená mírnému podnebí, je značně bodavá, rozšířena hlavně v Itálii. Včela medonosná kavkazská, různého zbarvení, s delším sosákem, je málo bodavá, ale silně rojivá, rozšířena na Kavkazu.
Carl Linné, který pojmenoval včelu medonosnou jako včelu med nosící (mellifera), později poznal určitou nepřesnost, protože včely nosí jen nektar, který v úlu zpracují na med. Navrhl proto nový název Apis melilifica L.V současnosti se používají oba názvy.
Opylení ovocných dřevin:Jabloň: 90,0%
Třešeň:98,5%
Hrušeň:92,0%
Angrešt:73,3%
Višeň-samoprašná:58,3%
Slivoň-samoprašna:42,9%
ciziprašná:96,4%
Kromě včeli medonosné se do čeledi včelovití řadí tisíce druhů sociálního i samotářského hmyzu. Přestože včela jako taková je symbol sociálního způsobu života, druhově nejbohatší skupinu včel představují právě samotářské včely, jen v ČR žije kolem 600 druhů.


Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.