Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Voda


Voda (H2O) je chemická sloučenina vodíku a kyslíku, kapalina bez barvy, chuti a zápachu. V přírodě se vyskytuje pevném, plynném i kapalném skupenství.Vodou jsou pokryty téměř dvě třetiny zemského povrchu a oceány dosahují místy až kilometrové hloubky. Bez vody by na naší planetě neexistoval život.


Voda a my
Voda tvoří dvě třetiny lidského těla. Krev obsahuje z největší části vodu. Vodu obsahuje každý orgán těla. Každý den ztrácí lidské tělo množství vody ? močí, potem a vzduchem, který vydechujeme.
Denně bychom měli dodat organismu dodat asi 1, 5 litru tekutin.


Rostliny a voda
I rostliny jako všechny živé organismy potřebují ke svému životu a růstu vodu. Bez vody rostliny vadnou a umírají.


Koloběh vody
Koloběh vody je nepřetržitá cirkulace vody na zemském povrchu a v ovzduší způsobená sluneční energií a zemskou gravitací.
Většina vody, která v podobě dešťových srážek dopadá na zemský povrch, odtéká do moře potoky a řekami. Část vody, která se vsákne do půdy, buď vytryskne na povrch jako pramen, z potůčku se stane řeka a po určité době dospěje k moři, nebo prosákne přímo do řek či do moře. Určitá část přetrvává v pevném skupenství jako sníh a led, když roztaje a také vteče do moře. Potom sluneční teplo odpařuje vodu z moře, řek a jezer, ale také z půdy listů rostlin. Na obloze drobounké vodní kapky vytvoří mraky. Narážením do sebe se kapky neustále zvětšují nakonec opět dopadají na zem v podobě dešťových srážek.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.