Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů
Autor(asi): jej    |    Zobrazit obrázky k referátu    Tisk Vytisknout referát

Organismus


Život existuje prostřednictvím organismů, živých jedinců. Z hlediska funkce každý organismus představuje ohraničenou soustavu, která není ale od okolního, zpravidla neživého prostředí, zcela oddělena. Je charakterizován těmito základními vlastnostmi:

charakteristika organismu ,vlastnosti organismu

1. -je vybaven určitým souborem tělesných znaků
-má charakteristický tvar těla, vzhled, velikost, hmotnost a uspořádání orgánů

2. -je typický svými životními projevy
-v jeho těle probíhá metabolismus čili výměna látek a energie s vnějším prostředím

3. -od svého početí se postupněa nezadržitelně mění
roste a vyvíjí se, dospívá, zraje, stárne a směřuje k úmrtí

4. -je dráždivý
-prostřednictvím specifických struktur, buněk či orgánů reaguje na podněty přicházející z vnějšího prostředí


5. -rozmnožuje se (reprodukuje)
-dává život svým potomkům

6. -svým způsobem je nesmrtelný
-předává prostřednictvím genů své vlastnosti potomstvu

7. -má specifické požadavky na výživu
-je buď autotrofní, vytváří si sám látky potřebné k životu (jako zelené rostliny
a sinice schopné fotosyntetické asimilace), nebo je heterotrofní, přijímá živiny vytvořené jinými organismy (živočichové živící se rostlinami,
houby, bakterie a viry)Ať se jedná o rostlinu (rostlinný organismus), živočicha (živočišný organismus), houbu, bakterii nebo jakýkoli jiný organismus, stále slyšíme slovo ? organizovat. Vzniklo z latinského organisatio, organizace, uspořádání. Ano, ve světě přírody má vše svůj pevný řád a systém, který je přesně dodržován. Každá organela, každá buňka, každý kousek tkáně, každý orgán, každý orgánový systém má svou stavbu, velikost, tvar, funkci a úlohu v těle a v životě celku, organismu ? jedince. A jedinec, jak již víme, má své místo a svou funkci v ekosystému. Z hlediska stavby těla a složitosti vnitřního uspořádání těla rozeznáváme organismy jednobuněčné (mikroorganismy ? bakterie, kvasinky, prvoci, sinice a některé řasy) a organismy mnohobuněčné (makroorganismy ? rostliny a živočichové včetně člověka).
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.